Forskning om hästens välfärd får Årets Hedersomnämnande

Stiftelsen Hästforskning delar i år ut utmärkelsen Årets Hedersomnämnande till Sofie Viksten för hennes forskningsprojekt om mätning och uppföljning av hästvälfärdsbedömningar.

SofieViksten

Sofie Viksten får utmärkelsen Årets Hedersomnämnande av Stiftelsen Hästforskning.

Sofie Vikstens avhandling handlade om att utveckla ett återkopplingssystem för resultat från hästvälfärdsbedömningar samt att bedöma den reella effekten av olika sorters återkoppling. Syftet var att kunna identifiera vilken sorts feed-back till hästhållaren som resulterade i förändringar vilka förbättrade hästvälfärden till kommande bedömningstillfälle.

Projektet Ökad hästvälfärd genom utvärdering och återkoppling genomfördes av Sofie Viksten under ledning av sin handledare Harry Blokhuis, professor i etologi vid SLU.

– Intresset för och kunskap om hästens välfärd växer sig allt starkare. Ett led i denna viktiga utveckling är detta projekt som redan satt avtryck ute på fältet, säger Peter Kallings, forskningschef Stiftelsen Hästforskning.

– Jag är mycket hedrad över utmärkelsen och det är roligt att projektet på något sätt lever vidare även nu ett par år senare. Intresset för resultaten är fortfarande stort och används även praktiskt. Delar av protokollen tillämpas inom besöksverksamheterna hos både Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbundet, säger Sofie Viksten, som just nu även är ute på en föreläsningsserie med fokus hästvälfärd på 20 travbanor från norr till söder.

Hedersomnämnandet delas ut den 9 november av stiftelsens forskningschef, Peter Kallings, vid årets Veterinärkongress som avhålls på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.