Forskning: Nya doseringsrekommendationer av penicillin till häst

För mycket antibiotikaanvändning har gjort vissa bakterier hos hästar resistenta mot antibiotika. Nu har forskare internationellt tagit fram nya doseringsrekommendationer av penicillin till häst.

Antibiotika är läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier.

Vid antibiotikabehandling är det fördelaktigt att så ofta som möjligt använda antibiotika med smalt spektrum som enbart dödar de bakterier som orsakar sjukdomen.

Användning av för mycket antibiotika och antibiotika med brett spektrum har gjort att vissa bakterier har blivit motståndskraftiga mot en eller flera typer av antibiotika, så kallad antibiotikaresistens. Detta leder till att vissa infektioner nu är svåra att behandla eller inte kan behandlas alls.

vaccination-av-hästen-görs-av-veterinär-mot-influensa-botulism-och-kvarka

Stor användning av läkemedel som antibiotika kan skapa resistens, d.v.s. att medicinerna inte längre ”tar” på bakterier som lärt sig stå emot behandling. Foto: Lisa Chröisty

För att motverkar det växande problemet med antibiotikaresistens rekommenderas ofta smalspektrum-antibiotikumet penicillin som förstahandsval vid behandling.

I ett internationellt samarbetsprojekt har forskare från Sverige, Frankrike, Storbritannien, USA och Japan samlat och analyserat data för att hitta lämpliga doseringar av penicillin till häst.

40 hästar deltog – bästa dosen simulerades fram

I studien inkluderades flera olika penicillin-beredningar och olika behandlingsregimer som används runt om i världen. Data från 1022 blodprover samlade från 40 olika hästar sammanställdes för att ta fram optimala doseringar. Forskarna använde flera olika matematiska och statistiska modeller för att kunna simulera fram bästa dos och effekt för hela populationer av hästar.

Nya doseringsrekommendationer

Studien visade att olika doseringar och doseringsintervall är optimala beroende på typen av bakterie som orsakat infektionen och om hästen får penicillinet direkt i blodet eller i muskeln. Med hjälp av författarnas doseringsrekommendationer ges god behandlingseffekt vilket ger en ökad välfärd för hästen och dessutom lägre risk för resistensutveckling.

Läs mer: