Forskning: Mäta smärta med algometri

Det har hittills varit svårt att bedöma hur ont en häst har, men genom metoden algometri blir det enklare att säkerställa graden och att mäta den smärtlindrande effekten av olika behandlingsmetoder.

Algometri avänds inom mänsklig sjukvård för att mäta smärttrösklar vid tryck i hud och mjukvävnad med en så kallad algometer.

Anna Bergh, veterinär och forskare vid SLU, som också har en bakgrund som sjukgymnast, såg en möjlighet att använda algometri på hästar.

I studien som finansierades av Stiftelsen Hästforskning, ingick 24 friska hästar. De registrerades på tio punkter längs musklerna i nacken och på ryggen med algometern.
Därefter fick sju hästar injektioner med ett penicillinpreparat i nackmusklerna, två gånger dagligen under en femdagarsperiod, i syfte att framkalla smärta.
Som Anna Bergh förutsett blev de hästar som injicerats med penicillin känsligare för smärta.

Individuell smärttröskel

– Precis som hos människor verkar det som om hästars smärttröskel också är individuell, i den mening att en grupp friska hästar sinsemellan kan ha olika värden.

– Det innebär att man inte bör jämföra olika individers värden. En häst med relativt lågt värde behöver inte ha mer ont än en med relativt högt värde. Men om man mäter ett lågt värde på en häst som tidigare har legat högt indikerar det en smärtsam process. Därför bör algometern användas för att följa en och samma individ, anser Anna Bergh.

Det finns en mängd produkter på hästmarknaden som påstås påverka hästens välbefinnande. I en studie vid SLU har Anna Bergh och hennes kollega Anna Edner studerat effekten av så kallade magnettäcken. Inom studien användes algometern. Läs mer om den studien HÄR.