Forskning: Hur ledinflammation uppstår hos hårt tränade hästar

Ledinflammationer som förlöper med samtidiga brosk- och benskador (så kallad osteoartrit) är vanliga hos häst. Det är dock ofta oklart om ledinflammationen uppstår före eller efter skadorna i brosk och ben, eller om inflammationen påverkar uppkomsten av övriga skador.

traning-travhast-travbana-fotocarinwrange

Hästens leder belastas vid alla former av arbete. Forskning pågår vid bland annat SLU, för att hitta ledskador tidigare och förstå hur skadan utvecklas. Foto: Carin Wrange

När en led skadas blir den alltid inflammerad. Att upptäcka en sådan skada redan innan hästen blir halt och skelettförändringar synliga vid röntgen uppstått, vore önskvärt.

För att bättre förstå hur skadorna uppstår har man studerat ledvätska från halta hästar som undersökts med titthålsoperation (artroskopi). Om hästen hade osteokondrala fragment (små brosk-/benbitar) i leden stimulerade själva fragmenten inflammationen i leden. En häst med ledinflammation kan också till följd av det få skador på brosk och ben i och runt leden.

Forskarna, Stina Ekman, SLU, Maija-Leena Eloranta, Uppsala universitet, Kjell Hultenby, Karolinska institutet, Eva Skiöldebrand och Anders Lindahl, Sahlgrenska sjukhuset, har  odlat broskceller i laboratorium. Där kunde forskarna se vilka signalsubstanser i ledvätska som ökar eller minskar inflammationen. Dessa substanser kallas cytokiner och fungerar som budbärare mellan olika celler.

Man vet nu vilken effekt olika typer av cytokiner har i en frisk led respektive en led som är skadad. Forskaren Cecilia Ley, SLU, har också visat att det är ledkapseln och de osteokondrala fragmenten som bildar cytokiner i skadade leder hos häst. Ett särskilt cytokin som anses påverka inflammationen kallas HMGB-1 och påvisades både i ledkapseln och i fragmenten.

Framöver kan denna kunskap komma att användas för att upptäcka ledskador tidigare och förstå hur skadan hos en viss häst utvecklats. Detta kan leda till markörer för minimal inflammation i leden vilket gör att skadan mer större sannolikhet kan stoppas tidigt. Dessa markörer kan förhoppningsvis också användas för att utvärdera behandlingar och rehabilitering vid ledskador hos häst.

Läsa mer?