Forskning: Krumma shetlandsponnyer

Shetlandsponnyer  kan drabbas av en ärftlig sjukdom som medför en utvecklingsrubbning i benen. Genom ett genetiskt test som nu är under utveckling kan uppfödare undvika att använda dolda anlagsbärare inom aveln.

Bakgrund

Sjukdomen ger  utvecklingsrubbning i både i fram- och i bakbenen. Föl som drabbas utvecklar så pass kraftiga felställningar i benen att de oftast måste avlivas.

Drabbade föl brukar kallas för krumma föl eftersom sjukdomen gör att benen böjs (blir krumma). Typiskt för dessa föl är bland annat att de har korta ben, lågrektangulär kroppsbyggnad och onormala rörelser.  Under senare år har ett antal fall inträffat i Sverige.

Ett forskningsprojekt vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Uppsala universitet har lyckats identifiera den gen och specifika mutation som reglerar utvecklingen av den ärftliga defekten hos shetlandsponnyer. Forskningen har finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

gentest-2(1)_310

För att få bukt med en sjukdom som nedärvs måste man undvika att avla på individer som bär på anlaget. Det är dock inte helt lätt eftersom bägge föräldrarna kan vara bärare utan att det syns på dem. Hos den här shetlandsponnyn är dock missbildningen mycket tydlig.

gentest-1(1)_319

Röntgenbild på shetlandsponny med krumma ben.

Foton: Göran Dalin

Det gentest som nu utvecklas tack vare forskning kan blir ett mycket effektivt hjälpmedel för att identifiera de individer som bör uteslutas från avel. Detta gäller främst hingstar som kan lämna ett stort antal avkommor och därmed stor spridning av defekta anlag.

Avgörande för att ett åtgärdsprogram mot den här typen av sjukdomar skall lyckas är att alla uppfödare gemensamt och lojalt tar sitt ansvar och verkligen anmäler misstänkta fall.

Läsa mer?