Forskning: Karies hos häst

Karies, eller ”hål i tänderna”, är en sjukdom där de hårda vävnaderna i tänderna bryts ned på grund av bakterieangrepp. Bland svenska hästar ses allt fler fall av karies och man har funnit hästens egen ”kariesbakterie”, Streptococcus devriesei. Nu vet man också mer om hur kroppens immunförsvar ser ut i munhålan.

Från studier på människa och andra djur vet man att immunsvaret, särskilt så kallade antikroppar, mot kariesbakterierna är en viktig faktor för att förhindra att karies uppkommer.

Eftersom väldigt lite var känt om hur immunsvaret i hästens munhåla fungerar, var målet för det här projektet att få veta mer om antikroppar i hästsaliv och att ta reda på om hästar också bildar antikroppar mot kariesbakterier.

Antikroppar som skyddar mot karies?

Antikroppar är proteiner som bildas av immunförsvarets celler och utsöndras i kroppsvätskor såsom blod och saliv. Antikroppar har många olika funktioner. På slemhinnor, till exempel i munnen, kan de bland annat binda till infektionsämnen som bakterier och virus och förhindra att dessa tar sig in i kroppen.

veterinär-undersöker-karies-i-hästens-mun-via-tandläkare

Forskning har kunnat påvisa vilken bakterie som ger karies hos häst – en sjukdom som kan upptäckas i hästens tänder vid veterinärundersökning. Foto: Lisa Chröisty

Forskarna Eva Wattrang, SVA, Anna-Karin Palm, Ove Wattle och Torbjörn Lundström, SLU, och Gunnar Dahlén, Göteborgs universitet, har mätt totala mängden av två typer av antikroppar i saliven, IgA och IgG.

Mängden sådana antikroppar varierar mycket mellan olika hästar men det går inte att se någon skillnad på totala antalet antikroppar hos hästar med respektive utan karies.

Varför drabbas vissa hästar värre än andra?

Kroppen bildar också en särskild sort av antikroppar som angriper just kariesbakterien. Denna sort finns det fler av hos hästar som har kariesbakterien i sin mun. Detta visar att hästens immunsvar kan aktiveras av kariesbakterier. Dessa resultat är mycket viktiga för att förstå hur kariessjukdomen uppkommer och hur den skall förebyggas – och är en grund för kommande studier att bygga vidare på.

Läsa mer?