Effektiv behandling förebygger fång vid EMS

Kan det inom snar framtid finnas ett läkemedel som minskar risken att hästar med EMS drabbas även av den smärtsamma och dödliga hovsjukdomen fång? Kanske, visar forskning vid SLU!

Det är sedan tidigare väl känt att hästar som drabbas av EMS (Ekvint metabolt syndrom) löper stor risk av att insjukna även i den smärtsamma och dödliga hovsjukdomen fång: Trots att ägare och veterinärer säkerställer att hästen får både korrekt utfodring och omvårdnad.

Ett läkemedel som förhindrar att dessa redan svårt sjuka hästar drabbas av fång är därmed högst önskvärt.

ppid21_fång

EMS är en sjukdom som förändrar ämnesomsättningen hos de hästar som drabbas, och än allvarligare: Deras förmåga att reglera insulin. Det gör dessa hästar i riskzon för att även utveckla den smärtsamma och dödliga hovsjukdomen fång, likt hästen på bilden.

Studie på hästar med EMS

I en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, undersöktes om en ny grupp av diabetsläkemedel kan användas som ett behandlingsalternativ för EMS-hästar med kraftigt påverkad insulinreglering. , Läkemedlet är så kallade SGLT2-hämmare (natrium-glukos-co-transportör-hämmare).

Alla hästar som deltog i studien var privatägda, och diagnostiserade med sjukdomen EMS. Under tre veckors tid behandlades hästarna med antingen diabetesmedicinen SGLT2-hämmare, eller med ett så kallat ”placebo”-läkemedel som man visste var utan effekt.

Resultatet?

Hästarna undersöktes med ett så kallat oralt glukostoleranstest (i munnen) både före och efter behandlingen, för att kunna mäta eventuella skillnader i deras förmåga att reglera blodets insulinnivåer.

Och skillnad var det!

Hos de hästar som hade fått behandling med SGLT2-hämmaren sänktes de uppmätta insulinnivåerna med 66,5%, i jämförelse med de icke-effektiva ”placebo”-läkemedlet.

Behandlingen visar sig alltså vara mycket effektiv och kan användas för att förebygga fång hos hästar med EMS. Men, eventuella långtidseffekter av läkemedlet är dock inte undersökta – ännu.

Studien finansierades av Stiftelsen Hästforskning och går under titeln ”Short-term effects of canagliflozin on glucose and insulin responses in insulin dysregulated horses: A randomized, placebo-controlled, double-blind, study”.

Läsa mer?