Forskning: Ger magnetterapi effekt på hästar?

Magnetprodukter påstås påverka såväl människors som djurs välbefinnande. Förutom att öka blodcirkulationen, samt minska muskelspänningar och smärta, så anses magnetprodukterna kunna bidra till att förebygga och lindra skador i muskler och leder.

Trots att det internationellt säljs mängder med magneter så finns det få studier som bekräftar att magneterna verkligen har den effekt som utlovas.

Därför genomfördes ytterligare en forskningsstudie inom området.

DSC00620(1)(1)_500

Hästarna testades med täcken som var utrustades med aktiva magneter respektive avmagnetiserade magneter. Foto: Anna Edner

Vilken effekt har magnettäcken – egentligen?

Forskare vid SLU har i en blindad cross-over studie undersökt magnettäckens påverkan på friska hästar.

Syftet var att studera om ett aktivt magnettäcke påverkade blodcirkulationen i muskel, hudtemperatur, muskelavslappning och ömhet samt beteende på ett annat sätt än vad ett identiskt täcke men med avmagnetiserade magneter gör.

De åtta hästarna registrerades under 30 minuter innan täcket sattes på, under en timme då täcket var på hästen och sedan 30 minuter efter det att täcket tagits av. Studien upprepades sedan med det andra sortens täcke.

DSC00621(1)(1)(1)_280

Gustav Forsberg, veterinärstudent vid SLU, deltog i studien för att mäta effekt av magnettäcken. Foto: Anna Edner

Ingen mätbar skillnad hos hästen

Resultaten visar att blodflöde i muskel, beteende och grad av muskelspänning/ömhet inte förändrades då hästarna hade täckena på sig. Det uppmättes en skillnad i hudtemperatur mellan då hästen hade täcke på och när den var utan täcke- men skillnaden var lika stor för täckena med aktiva som avmagnetiserade magneter.

Forskarna sammanfattar resultaten på sin studie enligt följande:
”För friska hästar så gav inte ett täcke med magneter någon annan signifikant effekt på blodflöde i muskel, hudtemperatur, muskelspänning/ömhet eller beteende jämfört med ett täcke med avmagnetiserade magneter”.

DSC00632(1)(1)_650

Mätning av temperaturskillnad hos häst efter användning av magnettäcke. Mätningen görs av Anna Bergh, forskare vid SLU. Foto: Anna Edner

Källa: Anna Bergh, forskare, inst för anatomi, fysiologi och biokemi och Anna Edner, forskare, inst för kliniska vetenskaper,  SLU 2014-09-16.

Läsa mer?