Forskning: Gentest visar risk för melanom

Skimlar sticker ut och blir beundrade för sin färg. Men 80 procent av alla skimlar äldre än 15 år löper stor risk att utveckla hudcancer, melanom. Forskarna har upptäckt att orsaksmekanismen som gör hästar vita även orsakar dessa hudtumörer.

IMG_4930(1)_350

Skimmelfärgen är eftertraktad, men färgen innebär också risk för melanom hos dessa hästar. Foto: Carin Wrange

Hästar som blir vithåriga med ålder är en av de mest karismatiska egenskaperna, fenotyperna, som kan hittas i detta djur. Denna fenotyp, så kallad avblekbar skimmel, är den idag vanligaste sorten av vita häster och kan hittas i en rad olika hästraser, såsom arab- och lippizzanerhästen, svenskt varmblod, islandshästen och i flera ponnyraser.

Alla skimlar bär på samma mutation

En forskargrupp vid Uppsala universitet har visat att alla avblekta skimmlar bär på exakt samma mutation som orsakar båda avblekning och melanom. Deras hypotes är att mutationen stimulerar tillväxten av de celler som tillverkar pigment, både i hårsäckarna och i huden, men slutresultatet blir olika beroende på var pigmentcellerna befinner sig. När mutationen stimulerar tillväxten av pigmentceller i hårsäckarna utarmas förmodligen det förråd av stamceller som pigmentcellerna bildas ur. Med tiden tar stamcellerna slut. Resultatet blir att håret växer ut vitt. Men huden har inte som håret ett begränsat förråd av pigmentceller. Följden blir att pigmentcellerna i huden ständigt blir fler och fler, vilket till slut orsakar melanomtumörerna.

Forskarna har utvecklat ett genetiskt test som kan visa hur många kopior av skimmelmutationen som en häst har. Detta test används både i Sverige och internationellt för avelsbeslut, samt för att testa unga hästar som ej ännu har utvecklat skimmelfenotypen.

haste-naturbetesmarker(1)_350

Skimlar föds med mörk päls men bleknar år för år ju äldre de blir. Foto: Carin Wrange

Hoppas hitta effektiv behandling

Under de senaste åren så har forskarna studerat de molekylära mekanismerna bakom utvecklandet av melanom hos skimmelhästarna. De har visat att skimmelmutationen fungerar som en stark melanocytspecifik enhancer och ett melanomdrivande element. De har identifierat de molekylära signaleringskedjorna som påverkas av mutationen och som är viktiga för utvecklingen av skimmeltumörer. Med hjälp av deras nyskapade cellulära modell så har de studerat den funktionella betydelsen av de gener som uppregleras av skimmelmutationen i hästmelanocyter och melanom.
Forskarna har också utvecklat en transgen skimmelmusmodell som bär på skimmelmutationen. Dessa viktiga och unika verktyg användar de för att på olika sätt studera in vivo-processen av skimmelmelanomets utveckling och progression, i syfte att utveckla effektiva verktyg/metoder för behandling av denna form av cancer.

De olika småmolekylära substanser som har visats verksamma i hästmelanom cellinjer kommer nu att testas på skimmelmustumörer för att sedan bestämma vilka av dessa substanser kan vidaretestas på melanomtumörer hos skimmelhästar. Det är en förhoppning att relativt snabbt, inom närmaste år, initiera utveckling av effektiva behandlingar med hjälp av dessa modeller.

Läsa mer?