Forskning: Berikad stallmiljö

I en nyligen publicerad studie från Belgien undersöktes om berikning av ridskolehästars miljö kunde påverka hästarnas beteende och öka deras välfärd genom att minska stereotypa eller onormala beteenden.

häst-inhysning-stall-box

Berikning av stallmiljö kan påverka hästarnas beteende, visar ny forskning. 

Grundidén var att med enkla medel försöka berika stallmiljön för att minsta tristessen för ridskolehästar som stod på box hela dygnet från november till februari, bortsett från de timmar de tränades.

Forskarna använde sig av två föremål; en plastflaska fylld med sand, och en repstump. Dessa hängdes in i hästens box i höjd med hästens ögon, ett föremål i taget under en vecka vardera. Därefter studerades hästarnas beteende och interaktioner med såväl flaskan som med repet.

Resultaten visade att hästarna interagerade med föremålen under knappt 4 procent av de observationer som gjordes, vilket stämmer bra överens med resultat från andra försök där hästar interagerat med ”leksaker” under 1-5 procent av sin tid.

Foder mer intressant än leksaker

De beteenden som förekom mest frekvent var att putta på flaskan och att bita eller tugga på repstumpen. Hästarna brydde sig dock mindre om föremålen om de hade hö att tugga på. När de inte hade något hö att tugga på ökade antalet interaktioner med föremålen.

Detta resultat stöds också av tidigare studier där hästar föredrog att få tillgång till halm att tugga på framför olika leksaker som till exempel en boll.

Forskarna drog slutsatsen att tillgång till stråfoder är en betydligt viktigare och bättre berikning av hästens miljö än leksaker av olika slag, och att t ex tuggandet på repstumpen kan vara ett sätt för hästen att visa frustration för att den inte har något stråfoder att äta.

Text: Cecilia Müller 2013-01-16.

Läsa mer?