Forskare vid SLU har undersökt böjning i hästens kropp

Arbete på böjda spår är vanligt inom, i princip, alla former av hästträning, särskilt träning av ridhästar. Under ridhästens utbildning strävar man efter att lära hästen att böja sig i sidan så att hästens kropp formar sig efter voltspåret. Men trots att detta beskrivits inom ridteori i hundratals år, så har det hittills inte funnits några publicerade mätningar som visar om och hur hästen böjer sig i sidled när den går på en volt.

Häst med markörer vid forskningstudie

Forskare vid SLU har undersökt om och hur hästen böjer sig i sidled på böjt spår. Foto: Anna Byström

Forskare vid SLU ville undersöka detta, och valde då att titta på det mest grundläggande: hur hästens rygg rör sig när den travar på en volt utan ryttare. I studien ingick tolv ridhästar. Hästarnas ryggrörelser mättes med hjälp av hög hastighetsfilmning och reflexmarkörer placerade längst hästens ryggrad och på korset. Hästarna mättes när de leddes i trav på rakt spår och longerades på en 10 meters volt på mjukt underlag.

När hästarna travade på volt böjdes ryggen mer till insidan jämfört med när de travade på rakt spår. Halsryggen och korset följde samma mönster, huvudet och svansroten förflyttades mot cirkelns mitt. Så man kan säga att hästen visade sidoböjning genom hela kroppen. Skillnaderna var dock förhållandevis små, ca 4° sidoböjning för bröst- och ländryggen sammantaget, och ca 5° för halsryggen.

Det kan diskuteras om dessa förändringar är tillräckligt stora för att kunna ses med blotta ögat. Särskilt med tanke på att hästens rygg böjer sig både mot insidan och mot utsidan i takt med benens rörelser, som en del av det normala rörelsemönstret. Det som händer på volt är att böjningen mot insidan överväger, så att genomsnittsvärdet visar på böjning till insidan. Det är känt från andra studier att ryggmusklerna blir mer aktiva på insidan när hästen går på en volt. Det är också skillnad i steglängd mellan yttre och inre benpar. Sannolikt är det denna sammanlagda bild vi som ryttare och tränare uppfattar, när vi talar om att hästen går med böjning. Det kan också hända att hästen böjer sig mer under en ryttares inverkan, detta vore intressant att följa upp i framtida studier.

Källa: Anna Byström, forskare vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU. 2021-08-05