Förbättra arbetsmiljön i ditt hästföretag

Under hösten 2018 arrangeras flera kurser som vänder sig till hästföretagare. Fokus är bland annat att förbättra  arbetsmiljön i olika hästföretag. Dessa kurser hålls på Flyinge (16 oktober) och Strömsholm (8-9 november).
På Strömsholm hålls också en fördjupande kurs för hästföretagare under fyra tillfällen.

 

sakerhet

Systematiskt arbetsmiljöarbete i hästverksamheter och många tips på hur hästföretagare kan förändra och förbättra ges i de två kurserna. Om upplägget och frågeställningarna samt vilka som föreläser kan du se i bifogade pdf.

Inbjudan_arbetsmiljödag(Flyinge 16 oktober)

Inbjudan_arbetsmiljödag_Strömsholm(Strömsholm 8-9 november)

Inbjudan_hästföretagarkurs_Strömsholm(Strömsholm, fyra kurstillfällen i oktober och november)

För mer information: Sara Westholm, HNS sara.westholm@nshorse.se