Exarbete: Hur länge äter hästen - kan vi påverka ättiden?

Dagens hästar har ofta problem med för kort ättid, vilket kan skapa både stereotypa beteendeproblem och fysiska åkommor. Så – hur kan vi förlänga hästens ättid? Vad är för- och nackdelarna med att ge foder på marken, i hönät och i höpåse? Det har följande examensarbete vid SLU undersökt. 

Bakgrund

Även om hästen endast utfodras med grovfoder, som den naturligt är gjort för att äta, kan den drabbas av övervikt. Det beror på att vi idag har förbättrade metoder vid skörd och lagring av grovfoder. Resultatet blir ett grovfoder som är mycket näringsrikt.

Utfodring med ett sådant grovfoder till hästar som inte producerar eller arbetar hårt, gör att näringsbehovet täcks av en mindre mängd av detta grovfoder. Den mindre mängden gör i sin tur istället att ättiden blir kort, vilket kan resultera i att hästen utvecklar beteendestörningar.

Så – hur löser vi detta?

Kan ättiden förlängas?

Syftet med studien vid SLU var att undersöka om ättiden för grovfoder kan förlängas genom att göra det svårare för hästen att komma åt fodret. Dessutom genomfördes en sorteringsstudie med hackad lusern för att se om hästen sorterar ut vissa beståndsdelar i fodret.

iPhone2 4727(1)_300

Utfodring med finmaskigt nät är ett sätt att ge hästen längre ättid. Foto: Carin Wrange

I studien ingick nio ridhästar av olika ålder och ras uppstallade i ett kollektivstall i mellansverige. Hästarna tilldelades hösilage på tre olika sätt, på golvet, i hönät eller i höpåse. Vid varje tillfälle fick hästarna 40 minuters ättid.

Studien genomfördes som ett change-over försök, där varje försöksled pågick under tre dagar i följd med tre dagars uppehåll mellan varje. Mellan perioderna utfodrades de med hösilage och eventuellt kraftfoder i mängd som hästägaren bestämt. Under försöket registrerades olika beteenden bl.a. ”tuggar med kontakt”, ”tuggar utan kontakt”, ”rörelse” och ”kontakt med vattenhink”.

I sorteringsstudien tilldelades sju av de nio hästarna lusern hackad strå vid ett tillfälle under 20 minuter. Prover på det ännu inte konsumerade fodret togs ut efter 10 och 20 minuter och analyserades på torrsubstans, aska och VOS (Våmvätskelöslig Organisk Substans). För att se hur mycket hästen hunnit äta på 40 miter – både i mängd och näring.

IMG_5436(2)_280

Att äta sitt foder på marken är det naturligt sättet för hästen. Foto: Carin Wrange

Stora skillnader på ätbeteende

Det var stora individuella skillnader i ätbeteende mellan hästarna. Om grovfodret tilldelades i hönät blev ättiden generellt längre jämfört med om det tilldelades på golvet. I hönät äter dock hästen i en onaturlig ställning jämfört med om den äter från marken, vilket inte är optimalt.

Under de första 10 minuterna av sorteringsstudien sjönk ask- och VOS-innehållet i det lämnade fodret, vilket tyder på att de valde att konsumera foderdelar med högre ask- och VOS-innehåll först. Efter 20 minuter var dock värdena jämförbara med ursprungliga foderprovet.

Slutsatsen är att både hönät och höpåse förlänger ättiden i jämförelse med utfodring på golvet, men hönät var mer effektivt i detta avseende. Hästarna i studien verkade också sortera ut och konsumera det mest smältbara och energirika delarna av fodret först.

Läsa mer?