EU-kommissionen beviljar marknadsföringstillstånd för Strangvac, ett vaccin mot kvarka

Stockholm den 16 augusti 2021 – Intervacc AB (publ) meddelar att EU-kommissionen beviljat marknadsföringstillstånd för Strangvac inom EU. Strangvac är ett vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar över hela världen.

Häst galopperar

Vaccin mot kvarka är nu på gång!

“Vi är mycket glada över att EU-kommissionen beviljat marknadsföringstillstånd för Strangvac. Strangvac är det första svenska vaccinet inom djurhälsa att godkännas via EMAs centrala procedur och vi känner ett stort ansvar för att nu etablera en bred användning i syfte att förbättra hästars hälsa i hela EU.” säger Andreas Andersson, VD på Intervacc.

”Vaccinet ges intramuskulärt och innehåller inga levande smittämnen”, fortsätter Emma Hartman, veterinär och global produktchef. ”Vaccination genererar en immunrespons mot bakterien som orsakar kvarka utan att påverka tillgängliga diagnostiska tester, vilket innebär att man kan skilja en smittad häst från en vaccinerad. Det är en stor fördel när vaccination och diagnostiska tester används i kombination med nuvarande smittskyddsrutiner för att minska påverkan av denna förödande sjukdom”.

“Godkännandet av Strangvac är ett genombrott för vår nya generation vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner” förklarar Dr. Tim Wood regulatorisk chef på Intervacc och fortsätter ”De proteiner som ingår i Strangvac riktar in sig på flera sjukdomsframkallande mekanismer på ett mycket selektivt sätt. Teknologin har fantastisk potential att framgent förhindra många olika sjukdomar hos djur.”

Intervaccs forskningschef Dr. Andrew Waller säger vidare “Kvarka är en endemisk infektionssjukdom som drabbar hästbesättningar över hela världen och orsakar stort lidande, stress och svåra ekonomiska förluster. Strangvac har utvecklats i samarbete med världsledande forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet under många år. Vi är mycket glada över att med hjälp av denna banbrytande forskning nu kunna erbjuda ett skydd för hästar mot denna utbredda och vanligt förekommande infektionssjukdom.”

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Källa: https://news.cision.com/se/intervacc/r/eu-kommissionen-beviljar-marknadsforingstillstand-for-strangvac–ett-vaccin-mot-kvarka,c3397169