Delta i forskning: Uppföljande studie om fri fekal vätska hos häst

Har du en häst som har dagliga problem med ”löst rinnigt bajs” så kallad fri fekal vätska (FFV)? Nu pågår en studie som undersöker om det går att minska förekomsten av FFV hos häst med hjälp av tillskott och utfodring – och du kan vara med och bidra!

forskning-häst-fri-fekal-vätska-rinnigt-bajs

”Rinnigt bajs” kan handla om tillståndet fri fekal vätska, när hästens träck (bajs) kommer i två separata delar: dels fasta träckbollar och dels rinnande vätska.  Foto: Från tidigare studier, Katrin Lindroth

Bakgrund: Detta är fri fekal vätska

Tillståndet för fri fekal vätska (FFV) hos häst innebär att träcken kommer i två faser; först en fast fas med mer eller mindre formade träckbollar, och därefter en vätskefas som är rinnande. Det är främst den rinnande fasen som ställer till problem genom nedsmutsning av svans och bakben vilket kan leda till irritation och ibland även skadad hud.

– Förekomst av FFV kan därför utgöra ett välfärdsproblem för drabbade hästar även om det inte finns några indikationer på att hästen uppvisar några sjukdomssymptom som till exempel feber, säger Katrin Lindroth som leder forskningsstudien.

Studiens mål – minska förekomsten av FFV hos häst

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med Lantmännen Krafft och Lantmännen Functional Foods kommer i höst påbörja en studie med syfte att undersöka om tillskott med Salovum Equi tillsammans med utfodring av kraftfoder som stimulerar hästens egen produktion av antisekretoriskt protein (AF) kan reducera förekomsten av FFV hos häst.

Vad innebär det att vara med i studien?

Studiens data samlas in genom datarapportering från hästägare och riktar sig till dig som har en häst med FFV som uppfyller följande krav:

  • Över 3 år
  • Har dagliga problem med fri fekal vätska under vinter, vår och höst
  • Inte har någon annan mag-tarmproblematik
  • Ej under medicinsk behandling
  • Möjlighet att utfodras med tillskott och kraftfoder två gånger per dag

Studien kommer att äga rum under oktober-december 2024 och innefattar daglig utfodring med tillskott och kraftfoder (2 ggr/dag), samt daglig bedömning och registrering av förekomst av FFV mm. i en träckdagbok.

Kontaktperson för studien är Katrin Lindroth, SLU.

Delta du också!

Anmäl ditt intresse om att delta i studien via mejladressen direkt@krafft.nu! Anmälan är öppen fram till 31 juli 2024.

Tack för att du vill vara med och bidra!

Har du några frågor? Mejla till: katrin.lindroth@slu.se.

Läsa mer?