Delta i forskning: Enkätstudie om hästvälfärd på tävling

Vill du bidra till fortsatt forskning för ökad kunskap om hästarnas välfärd? Välkommen att delta i en enkät från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) om hästvälfärd på tävling.

häst-på-tävling-i-dressyr-studie-hästvälfärd

Hur väl känner du som tävlar, följer med som hästskötare eller är funktionär på tävling djurskyddslagstiftningen? Det vill den här studien undersöka! Foto: Lisa Chröisty

Bakgrund – öka kunskapen om hästvälfärd på tävlingsplatser

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver just nu ett arbete i samarbete med sistaårsstudent på programmet inom Etologi och Djurskydd. Målet är att belysa ryttares kännedom om djurskyddslagstiftningen och upplevd tillämpning i ett träning- och tävlingssammanhang.

Vad innebär det att vara med i studien?

Studiens data samlas in genom en enkät och riktar sig till dig som:

  • Fyllt minst 18år
  • Har inom de senaste två åren:
    • Tävlat med häst
    • Följt med som hästskötare/sällskap på en tävling
    • Jobbat och/eller varit funktionär på en tävling

Ansvariga för studien är Elke Hartmann, Docent på SLU samt Elina Åsbjer, Veterinär på Swedish Center for Animal Welfare (SCAW) tillsammans med sistaårsstudenten Cecilia Ravnäs.

Delta du också!

Besvara enkäten genom att klicka här!

Enkäten finns tillgänglig till onsdag 1 maj 2024. Det sker helt anonymt och tar ca 5 minuter.

Tack för att du vill bidra med värdefulla åsikter!

Frågor? Mejla: cers0005@stud.slu.se eller elke.hartmann@slu.se.