Arbete med häst måste bli säkrare

Hälften av de 520 arbetsgivare som Arbetsmiljöverket har inspekterat inom hästnäringen har fått krav om att göra arbetsmiljön säkrare.

Kraven handlar om att förebygga arbetsskador, första hjälpen och krisstöd samt förbättra arbetsmiljön för minderåriga på ridanläggningar.

Skador inom hästnäringen kan få allvarliga konsekvenser. Hästsparkar och fall från häst kan leda till hjärnskakning, ben- och ryggfrakturer, i värsta fall döden. Skadestatistiken för anmälda olyckor där hästar var orsaken har mellan åren 2005-2017 legat mellan 97-123.

– Hästnäringens syn på vad arbetsmiljö är måste förändras i grunden för att minska ohälsan inom näringen. Verksamheten ses som en hobby och en sport, inte som en arbetsplats där arbetstagare riskerar att skada sig, säger Hans Jansson, projektledare för inspektionsinsatsen.

Den nationella insatsen som genomfördes 2016-2017 kom till stånd för att fack och arbetsgivarorganisationer samt inspektörer sedan tidigare vittnat om stora kunskapsbrister om arbetsmiljö inom hästnäringen.
Mer än var tredje krav i inspektionerna rörde det systematiska, förebyggande arbetsmiljöarbetet.
– Allt arbete med hästar är riskfyllt. Därför behöver arbetsgivarna skapa rutiner för att bedöma riskerna inför arbetet, inte vakna till när olyckan redan skett, säger Hans Jansson.

KRISBEREDSKAP SAKNAS OFTA
Drygt en av tio krav handlade om krisberedskap som att minst en person med kunskap i första hjälpen och krisstöd behöver närvara då någon jobbar. Även information om koordinater eller adress till arbetsplatsen behöver finnas väl synligt.

Inspektörernas krav handlade också om:
*Riskabla kroppsställningar som när många boxar mockas i följd eller då tunga hinkar, foderpåsar och gödselkärror hanteras.
*Kemikalie- och mikrobiologiska risker med målarfärg, spiltdamm och kvartdamm i sand och hur man ska kunna skydda sig mot dem.

UNGDOMAR UTSATTA INOM NÄRINGEN
Hästnäringen lockar många ungdomar. Det är också unga och nyanställda som ofta drabbas av tillbud och olyckor. Samtidigt visar inspektionerna att kunskapen hos arbetsgivarna om kraven på en säker arbetsmiljö för minderåriga i många fall brister eller saknas.

– Det är viktigt att rutiner finns för att samverka med skolor, exempelvis inför att en elev gör sin prao eller praktik. Förutom att arbetsgivaren ska riskbedöma arbetsplatsen och se till att en handledare finns som introducerar eleven, behövs tillgång till säkerhetsutrustning.

Inspektörer, arbetsmarknadens parter och forskarvärlden har samverkat i frågor runt hästnäringen. Bilderböcker har producerats för nyanlända där delar berör näringen. Checklistor och böcker om tryggare hästmiljö har tagits fram. Dessutom kommer en treårig studie om bland annat ridskolornas arbetsmiljö från forskare inom husdjur, miljö och hälsa.

De flesta inspektioner skedde hos arbetsgivare med 2-9 anställda. Ridskolor, tävlingsarenor, där man kör sulky, fälttävlan, där hopp och dressyr utförs samt naturbruksgymnasier inspekterades.

Läs hela rapporten. Den öppnas i ett nytt fönster, se länk nedan.

Kontakter på Arbetsmiljöverket:
Hans Jansson, projektledare för inspektionen av hästnäringen, tel. 010-730 94 60

Källa: Pressmeddelande från Arbetsmiljöverket