3D-scanna din häst och bidra till den senaste forskningen

Forskarna vid SLU söker hästägare som vill komma med sin häst till Ultuna och få den scannad. Just nu pågår ett projekt vid SLU i syfte att lära datorer förstå hästens kroppsform, kroppsspråk och kunna hitta sjukdomar i tidigt skede.

Häst som scannas.900x506

Häst som scannas vid SLU i Ultuna. Foto: Alva Rhodin

En 3D-scanner för hästar har byggts upp för att samla in data. 3D-scannen görs med hjälp av fast monterade kameror som projicerar ett ljusmönster på hästen och tar bilder. Hästen vägs även på våg och graderas enligt en skala för hullbedömning.

För ett urval av hästarna kommer även deras rörelser spelas in med ett Motion Capture system. Då får hästen ett antal reflexbollar tejpade på utvalda platser på kroppen. Sedan filmas hästen med en speciell sorts kameror som registrerar reflexbollarnas plats i rummet. Rörelsedatan från Motion Capture systemet kommer kombineras med 3D-datan från scannern för att kunna utveckla datormodeller som både förstår hästens kroppsform och rörelsemönster.

3D-häst.2

Liten staty av 3D-printad häst. Foto: Beatrice Nordlund

Som bonus analyserar Motion Capture systemet hästens rörelsemönster, så hästägaren kan få en snabb analys av hur symmetriskt hens häst rör sig. Det går även att använda filer från scannern för att beställa en 3D-print av sin egen häst som en liten staty. Det är kostnadsfritt att delta i studien men beställning av en 3D-print med liten staty kostar ca 1500 kr att få genomarbetat och printad.

Datainsamling kommer ske vid ett flertal tillfällen under hösten. 

Vill du vara med i studien? Hör av dig till horsescanner@slu.se

Källa: Elin Hernlund, forskare vid SLU