How Can We Help?

< Alla ämnen
Du är här:
Print

Söka tillstånd för verksamheter med häst

I vissa fall behöver du tillstånd från länsstyrelsen för att bedriva hästverksamhet. Tillstånden har införts för att länsstyrelsen ska se att du har tillräckliga kunskaper för att bedriva din hästverksamhet och att anläggningarna där hästarna ska vistas är lämpliga.

Läs mer om tillstånd för hästverksamhet

Läs mer om djurskyddslagen (pdf)