How Can We Help?

< Alla ämnen
Du är här:
Print

Miljöhusesyn

Det är många regler som ett jordbruksföretag måste följa och det kan vara svårt att hålla reda på dem alla. Med Miljöhusesyn kan du snabbt och enkelt ta reda på vilka regler som gäller just ditt företag.

Miljöhusesyn är framtagen av LRF i samarbete med Jordbruksverket och andra berörda myndigheter.

Miljöhusesyn är ett verktyg som hjälper företag på landsbygden att hålla koll på de författningar som styr företagets verksamhet. Huvudsyftet är att samla och göra det enklare att hitta lagstiftning som styr dess verksamhet.

miljohusesyn.nu kan du som företagare få fram checklistor med regler om vad som berör just din verksamhet genom att fylla i uppgifter om din verksamhet i ett enkelt informationsverktyg.