How Can We Help?

< Alla ämnen
Du är här:
Print

Förprövning innan bygge

Förprövning är ett slags bygglov som godkänner den planerade byggnationen eller åtgärden från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Du ansöker om förprövning hos länsstyrelsen i ditt län när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till djurstallar, hägn eller andra förvaringsutrymmen för djur.

Det är inte samma sak som att söka bygglov hos kommunen!

Du ska också ansöka om förprövning om du vill inreda eller använda en byggnad som djurstall som tidigare använts till något annat, eller gör en väsentlig ändring i ditt djurstall.

Läs mer hos Jordbruksverket