How Can We Help?

< Alla ämnen
Du är här:
Print

Anmäla foderanläggning

Foderföretagare får inte bedriva verksamhet med foder om inte deras foderanläggningar är registrerad hos Jordbruksverket.

Syftet med bestämmelserna är att öka spårbarheten och därmed foder- och livsmedelssäkerheten och också foderföretagarnas och alla konsumenters trygghet.

Läs mer hos Jordbruksverket