Hästens miljö

Vattenintag och drickbeteende

Vatten vid varje utfodring bäst för hästen

Hästar som arbetar bör ha tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle. I annat fall finns risk för en förändring av kroppsvätskornas fördelning och därmed en minskad blodvolym. Det visar forskning som veterinär Sara Nyman och professor Kristina Dahlborn har gjort.

vatten-vid-varje-utfodring(1)_640

Vad väljer hästen? Vatten som ligger nära fryspunkten, cirka + 4 grader eller betydligt varmare (+20 grader)? Om detta samt behovet av att erbjuda vatten vid varje utfodring av grovfoder handlar detta forskningsprojekt. Foto: Sara Nyman

Dessutom visar forskarnas studie att hästar i regelbundet arbete inte har ett högre vattenintag på vintern om deras dricksvatten är ljummet jämfört med om det är fryskallt.

Forskarnas syfte med studien var att studera hur vattenintag, beteende och vätskebalans hos arbetande hästar påverkas dels av dricksvattnets temperatur och dels av om de har tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle eller bara under natten.

För att studera hur vätskebalansen påverkades vägdes hästarna och blod- samt urinprov togs. De sex varmblodiga hästarna (valacker) som ingick i studien fick först välja mellan dricksvatten av två olika temperatur. Det ena vattenkaret innehöll vatten som hade temperaturen + 4 grader och det andra karets vatten var betydligt varmare, + 20 grader.

Hästarna valde samma oavsett årstid

När hästarna fick välja mellan de två temperaturerna gjorde de individuella val. Det visade sig dessutom att de hästar som föredrog ett varmare vatten gjorde det såväl sommar som vinter, och samma sak med de som valde det kalla vattnet. Däremot var det ingen skillnad i mängden drucket vatten mellan de två temperaturerna när hästarna på vintern bara fick tillgång till vatten av en temperatur i taget, +4 eller +20 .

Eftersom det förekommer att hästar fodras både en och två gånger per dygn utan tillgång på vatten utfördes dessutom ytterligare en delstudie. De sex valackernas frivilliga vattenintag och vätskebalans studerades på två olika foderstater och vid två olika vattningsrutiner.

Dricker mer vid grovfodergiva

Den ena foderstaten var baserad på huvudsakligen torrt hösilage och den andra på cirka 50 procent grovfoder (torrt hösilage) och cirka 50 procent havre. Hästarna gick i hård träning. Denna studie visar att arbetande hästar dricker mer på en grovfoderstat och har större vätskereserver och blodvolym än på en kraftfoderstat när de hade tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle.

När hästarna erbjöds vatten enbart under natten, det vill säga mellan 18.00 och 07.00 så blev blodvolymen lägre oavsett om hästarna åt enbart grovfoder eller grovfoder i kombination med kraftfoder.

Minskad blodvolym vid för litet vatten

Studierna visar att arbetande hästar bör ha tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle eftersom de annars riskerar en förändring av kroppsvätskornas fördelning och därmed en minskad blodvolym. Studiens resultat ger inte stöd för ett generellt råd om att vintertid undvika kallt (+4 ) dricksvatten till hästar.

Däremot kan det vara viktigare för vissa individer, de som redan har ett lågt dagligt vattenintag, att se till att dricksvattnet är lättillgängligt, tilltalande och ge dem en foderstat som stimulerar ett högt vattenintag.

– I framtiden vore det intressant att studera effekter på vattenintag och drickbeteende beroende på dricksvattnets placering i förhållande till utfodringsplats, både i stallar och på lösdrift, tycker Sara Nyman.

Vatten vid fodring bäst för hästen

Hästar som arbetar och i huvudsak utfodras med grovfoder bör ha tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle. I annat fall finns risk för en förändring av kroppsvätskornas fördelning och därmed en minskad blodvolym.

Det visar forskning som Sara Nyman och Kristina Dahlborn har gjort. Hästarna som utfodrades med hög grovfodergiva hade dessutom större vätskereserver och blodvolym än hästarna i gruppen som fick annan utfodring. Men den skillnaden uppmättes enbart när hästarna hade helt fri tillgång till vatten under dygnet.

När hästarna erbjöds vatten enbart under natten, det vill säga mellan 18.00 och 07.00 så blev blodvolymen lägre oavsett om hästarna åt enbart grovfoder eller grovfoder i kombination med kraftfoder.

Forskarnas syfte med studien var att studera hur vattenintag, beteende och vätskebalans hos arbetande hästar påverkas dels av dricksvattnets temperatur och dels av om de har tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle.

Hästarna fick välja mellan olika vattenkar

För att studera hur vätskebalansen påverkades vägdes hästarna och blod- samt urinprov togs. De sex varmblodiga hästarna (valacker) som ingick i studien fick oavsett foderstat välja mellan vatten av olika temperatur. Det ena vattenkaret innehöll vatten som hade temperaturen + 4 grader och det andra karets vatten var betydligt varmare, + 20 grader.

Det visade sig att de hästar som föredrog ett varmare vatten gjorde det såväl sommar som vinter, och samma sak med det kalla vattnet. Sex varmblodiga valacker mellan 5 och 11 år gamla, med en genomsnittlig kroppsvikt på mellan 470 och 623 kg deltog i två olika delförsök.

Två olika försök

Delförsök 1) Hästarna hölls i individuella uteboxar och erbjöds vatten ur en 20 liters hink. Det frivilliga vattenintaget studerades på två olika foderstater och två olika vattningsrutiner. Den ena foderstaten var baserad på grovfoder och bestod huvudsakligen av torrt hösilage.

Den andra foderstaten bestod av cirka 50 procent grovfoder (torrt hösilage) och cirka 50 procent havre. Hästarna utfodrades med varje foderstat i fyra veckor, tre hästar på varje foderstat innan de bytte till den andra. Fodret fördelades jämnt över utfodringstillfällena kl 7.00, 15.00 och 22.00 och både kraftfoder och grovfoder tilldelades med hjälp av automater. Vattennivån kontrollerades varje timme mellan 7.00 och 24.00 och hinkarna fylldes upp så fort nivån sjönk under 10 liter.

Hård träning

Hästarna gick i hård träning och hästarnas dagliga energiintag varierade mellan 100 och 130 MJ beroende på deras kroppsvikt. Under fyra dygn i rad på varje foderstat hade hälften av hästarna fri tillgång till dricksvatten medan den andra hälften enbart hade tillgång till dricksvatten mellan kl 18.00 och 7.00, det vill säga bara vid ett av tre utfodringstillfällen.

Hästarna bytte sedan vattningsrutin efter det att båda grupperna haft en övergångsperiod på fyra dygn med fri tillgång på vatten. Hästarnas drick- och ätbeteende följdes och för att studera om vätskebalansen påverkades vägdes hästarna och blod- och urinprov togs.

Öppet stall som följer utetemperaturen

Delförsök 2) Hästarna stod i individuella boxar i ett öppet stall för att stalltemperaturen skulle följa yttertemperaturen. Försöket utfördes både på sommaren och på vintern. Stalltemperaturen varierade under sommaren mellan +16 och +25 och under vintern mellan –10 och –1. Hästarna gick i lätt träning och deras foderstat bestod av gräshö med ett dagligt energiinnehåll på ca 90 MJ.

Utfodring skedde kl 8.00, 16.00 och 22.00 med fodret jämnt fördelat över de tre tillfällena. Vattenkällorna utgjordes av två isolerade vattenkar som vardera rymde 30 liter. Hästarna fick först välja mellan att dricka vatten av olika temperaturer, +4 eller +20 under fyra dygn.

Efter halva tiden byttes det plats på det varma och kalla vattnet jämfört med de första två dygnen. Detta upprepades både på sommaren och på vintern. För att se om vattenintaget påverkades av vattentemperaturen på vintern erbjöds de antingen +4 eller +20 vatten att dricka under fem dygn i rad.

Efter en övergångsperiod på två dygn där hästarna bara erbjöds +10 vatten att dricka, byttes vattentemperaturen så att de tre hästar som druckit +4 vatten istället fick +20 och vice versa. Hästarnas drick- och ätbeteende följdes och för att studera om vätskebalansen påverkades vägdes hästarna och blod- och urinprov togs.

Behöver dricka vid varje fodring

Studierna visar att hästar bör ha tillgång till dricksvatten vid varje utfodringstillfälle eftersom de annars riskerar en förändring av kroppsvätskornas fördelning och därmed en minskad blodvolym.

Studiens resultat ger inte stöd för ett generellt råd om att vintertid undvika kallt (+4) dricksvatten till hästar. Däremot kan det vara viktigare för vissa individer, de som redan har ett lågt dagligt vattenintag, att se till att dricksvattnet är lättillgängligt, tilltalande och ge dem en foderstat som stimulerar ett högt vattenintag

– I framtiden vore det intressant att studera effekter på vattenintag och drickbeteende beroende på dricksvattnets placering i förhållande till utfodringsplats, både i stallar och på lösdrift, tycker Sara Nyman.

Vill du veta mest om projektet, klicka på länken nedan: