Tre hjälmar bäst i test

Försäkringsbolaget Folksam har genomfört en omfattande test av ridhjälmar. Tre av hjälmarna är mycket bättre än de övriga som ingick i testet. Två av dessa hjälmar har MIPS-funktion som motverkar rotationsvåld och därmed skyddar hjärnan bättre.

Mimmi-och-Blåbär-beskuren

En omfattande test av ridhjälmar har nyligen gjorts av försäkringsbolaget Folksam. Foto: Carin Wrange

I testet utmärker sig tre hjälmar som får utmärkelse Bäst i test eller Bra val: Back on Track EQ3 Lynx, Back on Track EQ3 och Charles Owen Ayr8 Leather Look. Bäst testresultat får Back on Track EQ3 Lynx som är 30 procent bättre än genomsnittet.

Folksams tuffa tester visar att det finns en stor spridning av resultaten mellan hjälmarna och att det finns potential att göra dem säkrare.

15 ridhjälmar för barn och vuxna på den svenska marknaden har testats. Alla hjälmar som ingår i testet är sedan tidigare testade och godkända enligt tillfälliga certifieringstestet VG1 01.040, som sedan slutet av 2014 ersatt ridhjälmsstandarden EN1384.

Sneda islag vanligt inom ridsport

Detta intygar att hjälmen uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav för personlig skyddsutrustning (direktiv 89/686/EEG), vilket bland annat innebär att hjälmarnas stötdämpningsförmåga är testad vid rakt slag mot hjälmen. Detta speglar inte helt olycksförloppet vid en ridolycka. Många gånger sker sneda islag som innebär att huvudet utsätts för rotationskrafter, vilket hjärnan är mycket känslig för och därför kan skador såsom hjärnskakning av olika svårighetsgrad inträffa.
Folksam har efterliknat detta i  testen av ridhjälmar eftersom ett snett slag mot huvudet kan orsaka svåra hjärnskador som kan ge långvariga konsekvenser.

Risk för skada simulerad

Fyra krocktester är genomförda: test av hjälmens skyddsförmåga i ridolyckor med olika islagsvinklar –snett islag mot ovandelen av hjälmen, snett islag mot sidan av hjälmen och snett islag mot främre delen av hjälmen samt ett rakt islag enligt liknande principer som i certifieringstester som utvärderar hjälmarnas stötupptagning.

Dessutom har en datasimulering genomförts för att bättre värdera risken för skada vid de sneda islagen baserat på testresultaten. I datasimuleringen används en modell av människohjärnan som är framtagen av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan. Eftersom datasimuleringsmodellen är uppbyggd utifrån hjärnans toleransnivåer, användes denna för att avgöra om de uppmätta värdena var skadliga samt vilken hjälm som reducerar krafterna på hjärnan bäst.