Forskningsnytt från SLU - juni

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap ger ut nyhetsbrevet Forskningsnytt – sport- och sällskapsdjur. Här kommer de hästrelaterade nyheterna från nyhetsbrevet i juni. 

häst som betar i en backe

I forskningsnytt från SLU i juni kan du läsa om ögonbehandling, aktiv grupphästhållning, fri fekal vätska och EMS.

Ögonbehandling utan kolik

Läkemedlet atropin är viktigt vid behandling av ögonsjukdomen uveit hos häst. Detta för att undvika smärta och permanent synnedsättning. Trots att atropinet ges som ögondroppar är en allvarlig biverkning som kan uppstå kolik. Vid intensiv behandling kan tillräcklig mängd läkemedel nå hästens tarm via blodet och därigenom hämma tarmens motorik. För att bättre förstå hur allvarlig sjukdom kan undvikas behövs mer kunskap om sambandet mellan atropinbehandling och kolik.

Läs mer om studien

Lär dig mer om hästen ögon

Självservering för hästar

Anläggningar med så kallad aktiv grupphästhållning är moderna lösdriftstall där skötarens arbetsmiljö förbättras genom att tunga moment mekaniseras och där hästarna bland annat ges möjlighet till ökad rörelse och social kontakt. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har tillsammans med Ridskolan Strömsholm undersökt hur anläggningarnas automatiserade fodersystem bäst introduceras för nya hästar.

Läs mer om studien

Lär dig mer om aktiv grupphästhållning

Läs om Linda Kjellberg en av våra profiler i HästSverige

Fri fekal vätska hos häst – ett tecken på störd grovtarm?

Vissa hästar drabbas av fri fekal vätska vilket innebär att hästen avger träck i två faser; en fast fas med formade träckbollar, och en vätskefas som kan ge hudirritation runt anus och insidan av hästens bakben. I dagsläget är det inte känt om fri fekal vätska är kopplat till andra mag-tarmlidanden hos häst, eller varför tillståndet uppkommer. En föreslagen orsak är obalans mellan bra och dåliga bakterier i grovtarmen.

Läs mer om studien

Lär dig mer om fri fekal vätska hos häst

Metod för att undersöka många hästar med EMS

Ekvint metabolt syndrom (EMS) är en sjukdom hos häst som uppmärksammas allt mer då hästar med sjukdomen löper högre risk än andra att drabbas av fång, en mycket smärtsam inflammation i hovarna. Hur vanlig sjukdomen EMS är hos svenska hästar är hittills okänt och för att kunna ta reda på detta krävs en enkel diagnostisk metod som kan användas till ett mycket stort antal hästar. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har utvärderat en metod som skulle kunna vara ett lämpligt alternativ.

Läs mer om studien

Lär dig mer om EMS

Källa: Forskningsnytt från fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Prenumerera på forskningsnytt