Forskning: Rörelsemönster & temperament hos ridskolehästar - kopplat till hullet

Kan hullet påverka ridskolehästarnas arbetsvilja, temperament och rörelsemönster? Det verkar så, enligt ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Bakgrund

Både övervikt och hälta är tyvärr vanligt hos ridskolehästar. Det är dessutom sedan tidigare känt att ökat kroppshull hos islandshästar påverkar deras rörelser och ridbarhet negativt.

Med detta som bakgrund har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet nu hullbedömt och studerat rörelsemönstret hos svenska ridskolehästar för undersöka om det finns ett liknande samband där.

ridskolehästar-under-lektion-på-ridskola

Kan hullet påverka ridskolehästarnas arbetsvilja, temperament och rörelsemönster? Ja – det verkar så enligt ny forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Foto: Lisa Chröisty

Bedömning av hull, rörelse, arbetsvilja och temperament

Forskarna  undersökte 109 ridskolehästar från åtta svenska ridskolor. Rörelsernas symmetri mättes objektivt med ett sensorbaserat rörelseanalyssystem i trav utan ryttare och hullet bedömdes enligt en 9-gradig skala. För ca hälften av hästarna samlades också enkätsvar in från ridskolornas personal rörande hästarnas arbetsvilja och temperament.

Finns ett samband?

Studien visade ett positivt samband mellan hullpoäng och grad av rörelseasymmetri för bakbenen: Hästar vars rörelser klassificerades som symmetriska hade alltså lägre hullpoäng än hästar vars rörelser klassificerades som asymmetriska (oregelbundna). Dessutom fick överviktiga hästar lägre poäng för arbetsvilja och energi av ridskolornas personal.

Studien har inte kunnat utreda orsaksförhållandet men mycket tyder på att hullet hos ridskolehästar påverkar både funktionen av deras rörelseapparat och deras ridegenskaper.

Läsa mer?