Även häst på bete ska registreras hos Jordbruksverket

Sommaren och betessäsongen närmar sig med stormsteg. Hästar eller ponnyer som flyttas till ett sommarbete på annan gård i mer än 30 dagar behöver registreras på den nya platsen (anläggningen) hos Jordbruksverket.

även hästar på bete ska registreras hos Jordbruksverket

Även hästar på bete ska registreras hos Jordbruksverket. Foto: Carin Wrange

EU:s djurhälsoförordning (AHL – Animal Health Law) började gälla 21 april 2021. Det främsta syftet med djurhälsoförordningen är att förbättra djurhälsan. Till exempel satsar man mer på åtgärder som ska förhindra sjukdomsutbrott. Tanken inom AHL är att förebygga istället för att bota.

Du som äger eller hyr en hästanläggning har ansvaret att registrera såväl gården som hästarna till Jordbruksverket. Alla platser där hästar hålls räknas som en anläggning, oavsett storlek eller om platsen (anläggningen) tillhör en privatperson, en verksamhet eller ett företag. Det är UELN-numret som finns i hästarnas pass som ska registreras, men det fungerar även att registrera hästen med till exempel registreringsnumret som står i hästens pass. Syftet med detta är att kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. Det är alltså viktigt att alla hästar i landet har ett giltigt pass och finns registrerade hos en avelsorganisation eller registerförande förening i Sverige.

Om en häst flyttas till annan anläggning, till exempel för sommarbete, ska en ny registrering ske. Hästar som ska flyttar permanent till annan anläggning ska förstås också registreras på ny adress. Hästar som ska flyttas för färre än 30 dagar behöver inte omregistreras.

Om du har hästar på flera olika platser och platserna ligger mer än 500 meter från varandra, till exempel ett sommarbete någon kilometer bort, ska de olika platserna registreras som separata anläggningar.

Om din häst saknar ett pass ska du ta kontakt med en avelsorganisation beroende på vilken ras din häst har. Du kan även kontakta en registerförande förening.

Har du en importerad häst behöver den vara tilläggsregistrerad i Sverige, det kan du också få hjälp med hos en avelsorganisation eller registerförande förening.

Syftet med att ha en registrerad anläggning och att de hästar som finns där är registrerade, är att man snabbt kan få hjälp vid eventuella sjukdomsutbrott. Du får heller inte ta emot nya hästar som kommer från en oregistrerad anläggning.

Det finns mycket information om AHL att läsa på Jordbruksverkets hemsida.

Länkar:

Källa: HNS och Jordbruksverket