Testa dina kunskaper i HästSveriges quiz

För att en häst eller ponny ska ha ett bra liv krävs stor kunskap hos den som äger eller sköter den.

Det är viktigt att känna till vilket foder, inhysning, utrustning, träning och hantering som varje häst eller ponny behöver. I HästSveriges olika quiz kan du testa vilka kunskaper du har. Om du blir nyfiken på att lära mer finns massor av information på HästSverige.

IMG_3065

För att undvika att din häst drabbas av smitta, till exempel hästinfluensa eller kvarka, ska du undvika att låta hästar som inte bor i samma stall hälsa på varandra. Foto: Carin Wrange

På HästSverige finns quizzar om:

  • Hästens foder
  • Kraftfoder
  • Smittskydd
  • Gödselhantering
  • Parasiter
  • Sår och sårvård
  • Dopning
  • Bete
  • Om att ta föl på ditt sto
  • Allemansrätt och ridning

Här hittar du alla de quiz som för närvarande finns på HästSverige.

Lycka till!

Källa: HästSverige