Student söker svar om smittskydd inom aveln

Hur fungerar smittskydd och vaccinationsrutiner inom svensk hästuppfödning? Det vill veterinärstudenten Emma Faring ta reda på och presentera i sitt examensarbete vid SLU.

 

Sto och föl på bete

Hur fungerar smittskydd och vaccinationsrutiner inom svensk hästavel. Foto: Carin Wrange

Enkätstudien riktar sig till de som är verksamma inom olika delar av hästuppfödningen i Sverige, det vill säga, allt ifrån stuterier med spermainsamling och artificiell seminering eller naturlig betäckning till de som enbart håller avelsston.
Syftet med studien är att få en inblick i hur vaccinationsrutiner och smittskydd tillämpas inom de olika verksamheterna och hur detta kan skilja sig mellan olika raser och verksamheter.

Om det framgår av enkätsammanställningen att det behövs, kommer Emma Faring också att erbjuda förslag till förbättringar av rutinerna för att uppnå en minskad smittspridning, så att vi ska kunna få så friska hästar som möjligt.

Enkäten är öppen t.o.m. 28/10 och tar ca 20 minuter att fylla i.

Vid frågor kontakta Emma Faring via mail till emfg0001@stud.slu.se