Ny metod att behandla sommareksem - med doftämnen

Det är inte ovanligt att hästar drabbas av sommareksem – ett svårbehandlat medicinskt tillstånd som orsakar klåda och hudirritation. Forskare från SLU har nu undersökt huruvida ett nytt miljövänligt och insektsrepellerande doftämne kan hjälpa drabbade hästar.

_DSC4576

Härliga sommartider kan också innebära insektsrelaterade problem för många hästar. Trots att sommareksem av typen IBH tydligt påverkar hästens välbefinnande saknas det fortfarande studier kring om hur stort lidande sjukdomen medför.

Sommareksem (Insect bite hypersensitivity, IBH)  är en allvarlig kronisk hudinflammation som orsakas av en överkänslighet mot saliv från bitande insekter, framför allt svidknott (Culicoides).  Sjukdomen är vanligt förekommande samt medicinskt svårbehandlad.

Dofter som insektsskydd?

Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet har under två sammanhängande somrar studerat rörelseaktivitet och beteende hos totalt 30 hästar – varav ungefär hälften var drabbade av sommareksem och resterande användes som jämförande kontrollgrupp – i syfte att dokumentera huruvida sommareksem påverkar hästens välfärd. Studien utvärderade även om miljövänliga och insektsrepellerande doftämnen skulle kunna fungera som kompletterande skydd till traditionella förebyggande metoder mot knottangrepp.

sommareksembild

Doftämnet som är menat att hålla knott borta placerades under testperioden i påsar på hästarnas insektstäcken. Foto: Miia Rihimäki/Denise Söderroos

Beteendeskillnader mellan hästar med och utan sommareksem

För att bättre förstå hur hästar som lider av sommareksem påverkas av tillståndet mätte forskarna även eventuella skillnader mellan antal steg per dag och liggtid. Inga sådana skillnader påträffades varken gällande rörelseaktivitet eller kli-beteende mellan hästar med eller utan sommareksem.  Däremot såg man att hästarna generellt visade fler kli-beteenden på kvällen jämfört med morgonen.

denisesoderroos kopiera

– Och det gör att vi rekommenderar att skydda drabbade hästar lite extra under kvällarna, t.ex. genom att hålla dem inomhus eller använda ett eksemtäcke i kombination med insektsrepellerande medel, säger Denise Söderroos, en av forskarna bakom studien.

Fungerade doftämnena som insektsskydd?

Resultatet visar att det insektsrepellerande doftämnet som testats är ofarligt för både människor och djur – samt kan användas som ett miljövänligt kompletterande skydd till traditionella profylaktiska metoder för att förhindra knottangrepp och sannolikt förbättra välfärden hos hästar med sommareksem.

Den mer specifika effekten av insektsrepellerande doftämnen behöver dock studeras vidare på grund av bortfall i studien av flertalet hästar drabbade av sommareksem av typen IBH.

Studien har finansierats av Stiftelsen Hästforskning och finns att läsa i sin helhet här.