Påverkas hästens lever vid kraftig viktökning?

Vad händer egentligen i hästens kropp när den ökar kraftigt i vikt på relativt kort tid? Det har en forskargrupp från University of Leipzig undersökt. Vid EWEN presenterades studien av Dominique Blaue.

ponny på bete

Det blev ingen negativ påverkan på levern när hästarna och ponnyerna i studien ökade i vikt. Foto: Carin Wrange

Hos människor ansamlas fett i levern vilket kan ge kronisk sjukdom. Om det även finns risk för det hos hästar var en av frågeställningarna för forskargruppen.

Tio shetlandsponnyer och tio varmblodiga hästar ingick i studien, och de utfodrades med en diet som gjorde att de snabbt ökade i vikt. Fodergivan gav hästarna 200 procent av underhållsbehovet av energi.

Efter tio månader hade en av hästarna ökat sin kroppsvikt från 596 kg till 780 kg. När forskarna i slutet av studien tog leverprover på ponnyerna och hästarna kunde de konstatera att levervärdena inte ökat. Möjligen kan hästar behöva vara kraftigt överviktiga över längre tid för att levern ska påverkas negativt.

Studie: Equine Obesity – Is there an impact on liver metabolism?

Läs mer om forskningen som presenterades på EWEN, en vetenskaplig konferens om hästfoder.

 Text: Carin Wrange, redaktör HästSverige