Nya metoder för analys av dopningsprover

Selective androgen receptor modulators (SARM) är ämnen som hos människa ger muskeltillväxt likt anabola steroider, men som har betydligt mindre biverkningar. Ämnena kan därför användas som dopningspreparat, även för till exempel hästar.

Annelie Hansson visar i en avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala universitet vilka nedbrytningsprodukter och kemiska strukturer som bör analyseras vid kontroll av hästar.

För hästar finns inte någon motsvarande lista med förbjudna substanser som den som World Anti-Doping Agency (WADA) tagit fram för människor. Däremot har organisationen International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) tagit fram ett dokument med riktlinjer. I stort sett alla ämnen som ger en farmakologisk effekt räknas som dopning. Många nationella hästsportförbund följer dessa riktlinjer.

NEDBRYTNINGSPRODUKTER INTRESSANTA
Vid analys av dopningsprover letar man inte enbart efter själva dopningssubstansen. Även de nedbrytnings­produkter som bildas i kroppen, så kallade metaboliter, är intressanta. Fördelen med att söka efter metaboliter är att de kan finnas kvar längre i kroppen än dopningssubstansen, vilket kan förlänga tiden för upptäckt.

– Men för att veta vilka metaboliter som man bör söka efter så måste man först ta reda på vilka som bildas. Min avhandling bidrar med kunskaper om vilka metaboliter som bildas i hästar för fyra nya dopnings­substanser och vilka metaboliter som bör eftersökas vid analys.
– Avhandlingen visar dessutom på möjliga metaboliter för en substans vars metaboliter inte studerats så mycket tidigare. Förhoppningsvis kommer mina resultat att kunna användas inom hästdopningskontroll och därmed, på sikt, kunna minska användandet av otillåtna substanser inom hästsport, säger Annelie Hansson.

TROLIGEN ÄVEN TILL HÄST
– Ingen av de totalt fem substanser som undersöktes har blivit godkända som läkemedel, men forskning pågår för tre av dem. Däremot kan alla köpas över internet. Flera av dem påträffas varje år i de dopningskontroller som WADA genomför, och om de förekommer i human dopning så är det mycket troligt att de även används på hästar. Därför är det viktigt att analysmetoderna för hästdopningskontroll förbättras och utvecklas. Denna avhandling är en del i det arbetet.

Mer information

Doktorand Annelie Hansson, SVA och Uppsala universitet, tel. 073-512 92 98, e-post: annelie.hansson@sva.se

Annelie Hansson disputerar fredag den 4 maj kl. 09.15 på Uppsala universitet, BMC, lokal B:42, Husargatan 3, Uppsala. Avhandlingens titel är ”Structural Determination of Drug Metabolites from Doping Classed Compounds Using Mass Spectrometry”. Handledare har varit adj. professor Mikael Hedeland och professor Ulf Bondesson, båda vid avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, SVA.