Musklernas behov av fett

Är brist på fett en begränsande faktor för uppbyggnaden av glykogen i muskulaturen hos tävlingshästar efter hårt arbete? Det har ett forskningsprojekt vid SLU studerat.

Glykogen är ett energisubstrat som finns i musklerna. Detta energisubstrat är den huvudsakliga energikällan för arbetande muskler under intensivt arbete men energiformen används även vid lättare arbetsformer.

Studier på både människa och häst har visat att koncentrationen av glykogen i skelettmuskulaturen har betydelse för prestationen. Om glykogenkoncentrationen är låg sker dessutom en ökad nedbrytning av proteiner i muskulaturen, vilket kan bidra till utvecklande av stress och överträning.

Viktigt att glykogen återbildas snabbt

Att depåerna av glykogen återbildas i tillräcklig mängd inför varje hårdare tränings- eller tävlingspass är således av största betydelse för hästens träningsutveckling, prestation och tävlingsframgång.

Jämfört med människa är återbildningshastigheten för glykogen i muskulaturen efter intensivt arbete långsam hos häst. Hos människa kan dessutom återuppbyggnaden av glykogendepåerna i muskulaturen påskyndas genom extra tillförsel av lättlösliga kolhydrater i kosten.

Musklernasbehovavfett(1)_670[1]

Hårt arbete tömmer hästens depåer av glykogen. Foto: Lars Jakobsson, Kanal 75.

Extra kolhydrater har liten effekt på häst

Hos häst däremot verkar extra tillförsel av kolhydrater ha en mycket marginell effekt på hur snabbt återbildningen sker. Dessutom finns det fysiologiska begränsningar för hur mycket lättlösliga kolhydrater som kan utfodras till häst eftersom sådan intensiv utfodring kan leda till mag-tarmrubbningar och fång.

I SLU-projektet studerades en grupp travhästar som intervalltränades i backe. Trots att träningen var hård utnyttjades inte fettet i muskelcellerna och det tog lång tid (48 timmar) för hästarna att återhämta sig.

Glykogen är ett energisubstrat som finns i musklerna. Detta energisubstrat är den huvudsakliga energikällan för arbetande muskler under intensivt arbete men energiformen används även vid lättare arbetsformer.

Att glykogendepåerna återbildas i tillräcklig mängd inför varje hårdare tränings- eller tävlingspass är således av största betydelse för hästens träningsutveckling, prestation och tävlingsframgång.

Studier på både människa och häst har visat att glykogenkoncentrationen i skelettmuskulaturen har betydelse för prestationen. Om glykogenkoncentrationen är låg sker dessutom en ökad proteinnedbrytning i muskulaturen, vilket kan bidra till utvecklande av stress och överträning.

Häst återhämtar sig långsamt

Jämfört med människa är återbildningshastigheten för glykogen i muskulaturen efter intensivt arbete långsam hos häst. Hos människa kan dessutom återuppbyggnaden av glykogendepåerna i muskulaturen påskyndas genom extra tillförsel av lättlösliga kolhydrater i kosten.

Hos häst däremot verkar extra tillförsel av kolhydrater ha en mycket marginell effekt på återbildningshastigheten. Dessutom finns det fysiologiska begränsningar för hur mycket lättlösliga kolhydrater som kan utfodras till häst eftersom sådan intensiv utfodring kan leda till mag-tarmrubbningar och fång.

Fett ger viktig energi

Förutom glykogen är fett ett viktigt energisubstrat för muskeln både i vila och under arbete. Fett finns tillgängligt för muskulaturen i blodet (fettsyror och triglycerider) och inne i muskelcellen (intramuskulära triglycerider). Fett används för energiproduktion framförallt vid uthållighetsarbete hos människa och häst. Forskning har även visat att fett används vid korta intensiva arbeten hos människa såsom styrketräning. Om fett utnyttjas som substrat för energiproduktionen i musklerna i samband med kort intensivt arbete hos häst är ännu inte studerat.

I ett nyligen utfört försök på människa har forskarna visat att efter intensivt arbete, då glykogendepåerna har tömts i muskulaturen, svarar fett för en stor del av muskelcellens energiomsättning. Musklerna hos människa byter från förbränning av framförallt kolhydrater till förbränning av fett för att spara på glukos, som då används till att bygga upp glykogen.

Brist på fett efter hårt arbete?

Ett tidigare försök hos häst har indikerat att hästar kan ha brist på fett efter intensivt arbete och att detta skulle kunna vara en orsak till att återbildningshastigheten för glykogen i musklerna är långsam.Forskarna var därför intresserade av att speciellt studera ämnesomsättningen av glykogen och fett i muskulaturen efter intensiv träning hos häst för att bättre försöka förstå varför återbildningshastigheten av glykogen i muskulaturen är långsam hos häst.

Intervallarbete i backe

I försöket studerades nio travhästar i tävlingskondition. Hästarna utförde ett intervallarbete i backe omfattande 7 intervaller om 500 m. Under försöket utfodrades hästarna med sin normala diet. Intervallarbetets upplägg var överensstämmande med hur dessa hästar tränades regelbundet.

Efter intervallträningen vilade hästarna under 72 timmar. Resultaten från försöket visar att samtliga hästar fick en markant glykogensänkning i muskulaturen efter arbete men fettet i muskelcellerna utnyttjades inte alls för den här typen av intensiv träning.

Långsam återbildning av glykogen

Återbildningshastigheten av glykogen i muskulaturen var långsam och det dröjde 48 timmar innan glykogennivåerna i muskulaturen återgått till sina ursprungsnivåer. Fett fanns tillgängligt både i blodet och i muskelcellerna efter intervallarbetet. Fettet i muskelcellerna utnyttjades emellertid inte för energiproduktion utan istället använde 7 av 9 hästar glykogen för sin basala energiomsättning i muskulaturen under den första återhämningstimmen. Tillgången på fett verkade således inte vara en begränsande faktor för glykogenuppbyggnaden hos häst.

Denna slutsats stöds av resultaten från ett utfodringsförsök på häst i Finland där extra tillfört fett i fodret inte påskyndade återbildningen av muskelglykogen efter hårt arbete. Däremot verkade hästarna i SLU-studien ha svårt att ställa om till fettförbränning under den tidiga återhämtningen efter intensivt arbete. Hur stor effekt detta kan ha haft på den totala återbildningshastigheten av glykogen dock är okänt.

Vill du läsa studien i sin helhet? Klicka här: Forskningsprojekt: Är brist på fett en begränsande faktor för glykogenuppbyggnaden i muskulaturen hos tävlingshästar?