Hur hästkroppen svarar - utmaning för foderforskare

I framtidens utfodring av häst kommer fokus troligen inte bara att ligga på att ge rätt energi- och näringsbehov. Det blir också fokus på hur hästarnas hjärna och beteende påverkas och att analysera idag okända markörer för långsiktig hälsa och prestation.

 

häst-med-sjukdom-i-luftvägar-och-blodcirkulation

Vad händer i hästens kropp med olika foder? Det var frågeställningar som diskuterades vid internationella foderkonferensen EWEN som i augusti hölls vid SLU. Foto: Carin Wrange

Det fanns en tydlig inriktning när den vetenskapliga internationella konferensen EWEN inom hästfoder i mitten av augusti genomfördes vid SLU i Uppsala. Arrangörerna hade tagit det djärva greppet att bjuda in fyra forskare från humanmedicinområdet. De gav alla spännande beskrivningar på hur hjärnan och mag-tarmkanalen fungerar och hur det eventuellt skulle kunna appliceras på hästens kropp och beteende.

Hästar kan precis som människor drabbas av fetma, en av flera vällevnadssjukdomar i världen. Att dagens hästar sällan eller aldrig behöver leta efter foder gör att det dagliga intaget av energi lätt överskrider behovet.

Det finns även teorier om att vissa fodermedel, i huvudsak kraftfoder, påverkar hästarna mentalt, att det gör dem nervösa och mer aggressiva, en teori som forskaren Helgi Schiöth, Uppsala universitet, kunde ge visst stöd för i sitt föredrag. Kanske kan utfodring, som sker sällan och i kombination med att fodret är mycket smakligt och går snabbt att äta upp, ge samma typ av ”kickar” och tillfredställelse som människor får vid konsumtion av viss mat, godis och bakverk.

Längre liv med särskild diet?

Professor James Harper från Sam Houston State University höll sin föreläsning kring hur restriktiva dieter kan förlänga livet, framför allt baserat på studier på möss och råttor, men kanske även för andra djurslag. Hans studier har haft målet att hitta vilka mekanismer som finns bakom åldrandet och betydelsen av den mat vi äter. Går den kunskapen eventuellt att användas även inom utfodring av hästar, var James Harpers fundering?

Den svenska forskaren Lina Tingö från Linköpings universitet gick vidare till betydelsen av kommunikation mellan mag-tarmsystemet och hjärnan. Hon visade resultat från studier på djur där det mentala tillståndet påverkats av det som händer i tarmen. Forskning har visat att det finns en koppling mellan tarmfloran och hjärnan, det vill säga tarmflorans sammansättning kan påverka djurs beteende och upplevelser av till exempel ångest.
Professor Jonas Bergquist från Uppsala universitet föreläste om nya analystekniker för biologisk vävnad som idag finns tillgängliga i Sverige, till exempel metabolomik, proteomik etc. Dessa tekniker kan på ett bredare sätt än tidigare ge svar på vad som händer i kroppen och ökar också chansen att upptäcka helt nya ämnen som påverkar människors och djurens kroppar.

 

Läs korta referat från olika forskningsprojekt:

Nackvinkel och kraft vid utfodring med nät

Hästägares kunskap om utfodring

Fri fekal vätska hos häst – kartläggning av foder

Ädre hästars behov

Hästfoder kan innehålla höga halter av giftiga alkaloider

Överkonsumtion av salt och mineraler hos islandshäst

Torkad lök ingen bra diet för hästar

Trötta hästar återhämtar sig lika bra i lösdrift som på box

Påverkas hästens lever vid kraftig viktökning?

Text: Carin Wrange