Hästägares kunskap om utfodring

Det finns stora variationer bland hästägare i världen hur mycket de kan om utfodring av hästar och hur de gör i praktiken. Svenska hästägare är mer kunniga om utfodring jämfört med hästägare i många andra länder.

utfodring av grovfoder

Många svenska hästägare har god kunskap om vilket foder hästen behöver. Foto: Carin Wrange

Det visar en enkätstudie som Maria Wilhelmsson gjort vid University of Edinburgh och som hon presenterade på den vetenskapliga konferensen EWEN. Hon skickade ut en webbaserad enkät som var på svenska, engelska och tyska, till 30 länder. Hon fick svar från 4548 hästägare i olika länder. 48 procent av ägarna tävlade på olika nivåer med sina hästar, främst inom dressyr. Enkäten innehöll 19 frågor om hur hästarna utfodrades och sköttes samt undersökte hur kunniga hästägarna var om utfodring av häst. Flest svar, 51 procent, fick hon från Sverige.

Det visade sig att många av de svenska hästägarna var positiva till hösilage. 65 procent analyserade sitt foder och 76 procent ansåg att man måste ha en grovfoderanalys för att räkna ut en foderstat. Sämst kunskap om utfodring hade hästägarna i USA och Kanada.

När det gällde utfodring av kraftfoder till hästarna så svarade 90 procent av de tyska hästägarna att de gav det till sina hästar, i vissa fall höga givor. I Sverige uppgav 72 procent att de gav kraftfoder, nära hälften gav 1 kg eller mindre, medan det var färre engelska hästägare som gav kraftfoder.

Hur hästarna hölls i hage eller på bete varierade stort mellan länderna. Enligt enkätsvaren hölls svenska och engelska hästar ute mycket mer än i till exempel Tyskland.

Studie: Does horse owner understanding of forage feeding reflect on feeding pratices: A survey on 4548 horse owners in Europe and North America.

Läs mer om forskningen som presenterades på EWEN, den vetenskapliga konferensen om hästfoder.

Text: Carin Wrange, redaktör HästSverige