Formas finansierar ett hästprojekt med 3 miljoner kronor för att förbättra hältdiagnostiken.

SLU-forskare med Marie Rhodin som projektledare har fått 3 miljoner kronor i forskningsfinansiering från Formas. Syftet med projektet är att undersöka veterinärers förmåga att bedöma hältor hos hästar under en hältutredning där veterinären dels ska identifiera vilket ben som hältan kommer ifrån men även avgöra effekten av bedövningar för att korrekt identifiera var smärtan kommer ifrån. Genom att använda en mobilapp som kan mäta hälta ska hästägarna och veterinärerna kunna filma hästarna före, under samt efter en hältutredning och veterinärens bedömning kan jämföras med rörelseanalyserna.​ Vi kan därmed också se den direkta effekten av behandlingen för att bli mer säkra på om diagnosen var korrekt.

Idag kan vi mäta hälta i trav​ men vi saknar kunskap om hästens rörelsemönster när den har ont i flera ben samtidigt. Även detta ska undersökas i projektet.

Titel på projektet: Vetenskapen möter den beprövade erfarenheten inom ortopedisk hästdiagnostik- användandet av objektiva rörelseanalyser och datorseende för att förbättra fundamentala brister i diagnostiken.

Källa: Marie Rhodin 2021-12-01

Marie Rhodin och hältutredningssystemet qualisys

SLU-forskaren Marie Rhodin placerar markörer på en häst som ska utredas för hälta. Foto: Qualisys