Eva lyfter hästens roll i samhället

Eva Bergström har arbetat i många år för att få ökat fokus på hästen inom samhällsplaneringen, bland annat  inom nätverket Vision Häst Värmdö.

-Hästen har så mycket positivt att bidra med för många människor. Men i takt med att städerna växer så minskar livsutrymmet för våra hästar, säger hon.

eva-bergstrom-varmdo-ridvagar-fotocarinwrange

Eva Bergström har arbetat i många år för att få ökat fokus på hästen inom samhällsplaneringen. Foto: Carin Wrange

De senaste åren har Eva Bergström lagt mycket energi på att bygga upp Värmdö Hästvägsförening som bildades 2013 för att förbättra möjligheterna att rida eller köra häst i området med visionen att hästar är ett naturligt inslag i miljön.

Genom att föra en konstruktiv dialog med olika parter har föreningen fått fram konkreta lösningar.
Målsättningen är att hästarna ska kunna röra sig säkert utan att störa eller förstöra. Hästföreningen har samlat  alla parter och intressen i syfte att bit för bit åstadkomma tillfredsställande lösningar. Alla ska kunna se hästar med ett leende eftersom de bidrar till Värmdös lantliga livskvalitet.

Eva Bergström är en av profilerna i HästSverige. Läs mer om hennes engagemang för att ge hästar plats i samhällsplaneringen.

Text: Carin Wrange, redaktör HästSverige