Effektivare smittspårning är syftet med AHL

Den 21 april 2021 träder den nya djurhälsoförordningen (Animal Health Law, AHL) i kraft i hela EU. Den nya förordningen har på senaste tiden varit omskriven på många ställen och är högst aktuell hos Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Sedan ett år tillbaka driver HNS ett projekt tillsammans med LRF Häst för att samordna synpunkter från organisationerna i hästnäringen samt utreda och bevaka arbetet med AHL.

bete-hästar-beteende-födosök

Alla hästar som hålls i stall eller i hage ska finnas registrerade i ett register. Foto: Carin Wrange

Syftet med den nya lagen är att kunna spåra smittor på ett effektivare sätt. Genom att veta var alla hästar finns ska det bli enklare att spåra eventuella smittor bakåt i tiden och uppnå ett högre smittskydd. Vilka sjukdomar som staten är skyldig att smittspåra vid utbrott är specificerat i djurhälsoförordningen.

Jordbruksverket arbetar in i det sista med att anpassa de nationella föreskrifterna och har haft föreskrifterna ute på remiss i början av 2021. De senaste veckorna har fyra remissvar kopplat till AHL gemensamt lämnats in av hästnäringens organisationer. Remissvaren är nu inlämnade och  AHL träder inom kort i kraft.

Vilka är de största förändringarna för alla med häst?

Den största förändringen är registreringen av anläggningar, dvs att alla platser där hästar hålls ska in i Jordbruksverkets register. En anläggning kan vara ett stall/lösdrift, ett bete eller annat och vara stort eller litet och hysa många eller få hästar en kort period eller tillsvidare.
Dessutom ska alla hästar registreras på sin hemadress/anläggning och registreras om när de byter hemadress, föds eller dör. För att kunna registreras på en hemadress/anläggning måste alla hästar ha ett UELN (Universal Equine Life Number). UELN hittar man i hästens pass eller i databasen som hästen finns registrerad i.

Eftersom AHL även reglerar spårbarheten genom identifiering så kan det komma förändringar vad gäller hästpassen. Redan från den 21 april gäller att alla hästar ska märkas med mikrochip som har en landskod som anger i vilket land hästen chipmärkts.

Vilka frågor har varit viktiga?

Det är många delar i AHL som är viktiga för alla med häst, men det som framförallt påverkar många hästhållare är det som gäller journalföring av förflyttningar inom landet. I början av projektet var det långa diskussioner om hur förflyttningar av hästar skulle journalföras i Sverige, och i sådant fall hur, när och av vem journalerna skulle kunna användas.
Enligt AHL är staten bara skyldig att smittspåra vid de sjukdomar som ska utrotas enligt lagstiftningen, dvs vid eventuella utbrott av afrikansk hästpest, rabies och rots.

Det konstaterades också att det i dagsläget inte kunde erbjudas några användbara praktiska lösningar för en sådan journalföring. Jordbruksverket har föreslagit att journalföringen inte kommer införas nu för förflyttningar av hästar inom landet, hur det blir framöver kan komma att utredas senare.

Var finns information om de nya reglerna och var finns registret?

Information finns på Jordbruksverkets hemsida jordbruksverket.se/ahl och där finns även en specifik sida för vad som gäller för hästar. På sidan för hästar finns e-tjänsterna för registret av anläggningar och transportörer. För den som klickar vidare till sidan för e-tjänsterna finns även instruktionsfilmer, en manual och många frågor och svar. Där hittar man även kontaktuppgifter till Jordbruksverkets kundtjänst som hjälper till angående frågor kring registreringen.

Du hittar remissvaren här:

Svar om registrering, spårbarhet, förflyttning m.m.

Svar om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m.

Svar om djur som används till avel

Svar om biosäkerhetsåtgärder m.m.

Läs pressmeddelande från HNS

Källa: HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse)