Digitala presentationer om hästforskning

När det är dags för vårens docentföreläsningar vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, finns två hästforskare med på listan. Det är Elin Hernlund, som utvecklat AI-metoder för att upptäcka hälta hos hästar, och Åsa Gelinder Viklund som arbetar med avelsindex – för en framgångsrik ridsport. Välkommen att lyssna!

Båda föreläsningarna äger rum onsdagen 24 maj, dels på SLU, och dels genom direktsändning via den här länken. Därefter är förhoppningen att föreläsningarna även ska bli tillgängliga att se i efterhand.

Om de två föreläsningarna:

veterinär-och-hästforskare-elin-hernlund-gör-hältutredning-med-sensorer-och-böjprov-för-objektiv-bedömning-av-halt-häst-på-veterinärklinik-i-uppsala

Veterinär och forskare Elin Hernlund ska presentera inom ämnet ”En digital transformation i att upptäcka hältor med hjälp av artificiell intelligens – AI”. Foto: Carin Wrange

Elin Hernlund: ”En digital transformation i att upptäcka hältor med hjälp av artificiell intelligens – AI”

I sin föreläsning kommer Elin Hernlund lyfta utvecklingen av tekniska hjälpmedel kan användas för att förbättra effektiviteten i veterinärmedicinsk diagnostik – exempelvis vid hältutredningar.

hästforskare-elin-hernlund-använder-artificiell-intelligens-för-att-upptäcka-hältor-hos-hästar-vid-sveriges-lantbruksuniversitet

Elin Hernlund är verksam i ämnet veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning funktionell och klinisk anatomi. Hennes föreläsning kommer att hållas onsdagen 24/5-23 klockan 09:00 – på engelska.

alexander-zetterman-tävlar-den-bruna-SWB-hästen-cafino-under-falsterbo-horse-show-inför-fullsatta-läkare-med-publik

SWB-hästen Cafino. Foto: Lisa Chröisty

Åsa Gelinder Viklund: ”Avelsvärdets värde för avel – genetikens roll för en framgångsrik ridsport”

I sin föreläsning kommer Åsa Gelinder Viklund att berätta hur man vet vilken här som är bäst genetisk lämpad för att prestera som ridhäst; kunskap som inte minst spelar roll om man strävar efter ett lyckat avelsarbete för framtida tävlingshästar.

hästforskare-åsa-gelinder-viklund-forskar-på-avel-och-avelsindex-vid-hippologenheten-på-slu

Åsa Gelinder Viklund är verksam i ämnet husdjursvetenskap med inriktning avel och genetik. Hennes föreläsning kommer att hållas onsdagen 24/5-23 klockan 13:00 – på svenska. Foto: Mia Hellström

Genom länken här kan du läsa mer om Åsas forskningsområde, vilket föreläsningen baseras på.

Mer om avelsvärdering hos häst:

Vad är hästavel – egentligen?

Hästavel – betäckning eller insemination

Lisa Chröisty, redaktör HästSverige 2023-05-20.