Digitala presentationer om hästforskning

När det är dags för vårens docentföreläsningar vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, finns två hästforskare med på listan. Det är Elin Hernlund, som utvecklat AI-metoder för att upptäcka hälta hos hästar, och Åsa Gelinder Viklund som arbetar med avelsindex – för en framgångsrik ridsport. Välkommen att lyssna!

Båda föreläsningarna äger rum onsdagen 24 maj, dels på SLU, och dels genom direktsändning.

Om de två föreläsningarna:

veterinär-och-hästforskare-elin-hernlund-gör-hältutredning-med-sensorer-och-böjprov-för-objektiv-bedömning-av-halt-häst-på-veterinärklinik-i-uppsala

Veterinär och forskare Elin Hernlund ska presentera inom ämnet ”En digital transformation i att upptäcka hältor med hjälp av artificiell intelligens – AI”. Foto: Carin Wrange

Elin Hernlund: ”En digital transformation i att upptäcka hältor med hjälp av artificiell intelligens – AI”

I sin föreläsning kommer Elin Hernlund lyfta utvecklingen av tekniska hjälpmedel kan användas för att förbättra effektiviteten i veterinärmedicinsk diagnostik – exempelvis vid hältutredningar.

hästforskare-elin-hernlund-använder-artificiell-intelligens-för-att-upptäcka-hältor-hos-hästar-vid-sveriges-lantbruksuniversitet

Elin Hernlund är verksam i ämnet veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning funktionell och klinisk anatomi. Hennes föreläsning kommer att hållas onsdagen 24/5-23 klockan 09:00 – på engelska.

alexander-zetterman-tävlar-den-bruna-SWB-hästen-cafino-under-falsterbo-horse-show-inför-fullsatta-läkare-med-publik

SWB-hästen Cafino. Foto: Lisa Chröisty

Åsa Gelinder Viklund: ”Avelsvärdets värde för avel – genetikens roll för en framgångsrik ridsport”

I sin föreläsning kommer Åsa Gelinder Viklund att berätta hur man vet vilken här som är bäst genetisk lämpad för att prestera som ridhäst; kunskap som inte minst spelar roll om man strävar efter ett lyckat avelsarbete för framtida tävlingshästar.

hästforskare-åsa-gelinder-viklund-forskar-på-avel-och-avelsindex-vid-hippologenheten-på-slu

Åsa Gelinder Viklund är verksam i ämnet husdjursvetenskap med inriktning avel och genetik. Hennes föreläsning kommer att hållas onsdagen 24/5-23 klockan 13:00 – på svenska. Foto: Mia Hellström

Genom länken här kan du läsa mer om Åsas forskningsområde, vilket föreläsningen baseras på.

Mer om avelsvärdering hos häst:

Vad är hästavel – egentligen?

Hästavel – betäckning eller insemination

Lisa Chröisty, redaktör HästSverige 2023-05-20.