Agrias forskningsfond fyller 80 år

Agrias forskningsfond har sedan år 1938 fördelat medel till hästforskningsprojekt. Forskningsfonden bildades på initiativ av bolagets dåvarande vd Wilhelm Virgin, i samband med hans 50-årsdag. Under åren har hundratals hästprojekt bidragit till ökad hälsa hos våra hästar. Sedan år 2004 sker fördelningen av Agrias forskningsmedel i samarbete med Stiftelsen Hästforskning.

hästar-som-hälsar-cgw

Agrias forskningsfond har genom åren stöttat många hästprojekt som bidragit till en bättre hälsa för våra hästar. Foto: Carin Wrange

År 1940 bestod fonden av 100 000 kronor, en svindlande summa på den tiden, att jämföra med de 10 miljoner svenska kronor som fördelades under 2018.

Hästforskningen har varit i fokus under hela perioden, medan hund och kattforskningen tog fart under 70- och 80-talet. Bara mellan åren 1995-1999 delade Agria ut medel till 40 projekt som berör hästar. Och sedan 2005 har hela 168 hästprojekt har fått medel från Stiftelsen Hästforskning som delfinansieras från Agrias forskningsfond.

– Jag är stolt och glad över att Agria under så många år genom årliga bidrag till forskningsfonden, har verkat för förbättrad djurhälsa. För oss har det alltid varit viktigt att stödja forskning och bygga kunskap till förmån för djuren. Nu siktar vi på minst 80 år till! säger Agnes Fabricius, vd, Agria Djurförsäkring, i ett pressmeddelande.

Ett urval av projekt inom hästforskning

År 1942-43
Undersökning angående förslossningsfångens etiologi och patogenes, (N Obel)

År 1944
Orienterande undersökning av vätskebalansen vid icke infektiösa sjukdomar hos nyfödda föl, så kallad medfödd svaghet hos föl (N Obel)

År 1950-1955
Ärftlig aniridi med sekundär starr hos häst (professor K Eriksson)
Kvickdrag hos häst (vet med dr Ingemar Alström)

År 1974
Frakturkirurgi på häst (Harry Pettersson)

År 1975-1979
Den svenska halvblodshästens hållbarhet baserad på ett material försäkrade hästar (Gunnar Bergsten)

År 1980-1984
Epidemiologiska aspekter på osteochondros hos svenska hästar (Fredrik Hoppe, Leo Jeffcott, Jan Philipsson)

År 1982
En klinisk, röntgenologisk och patologisk undersökning av ryggradens sjukdomar hos häst (Stina Ekman Sven Reiland)

År 1989
Studier av bronkodilaterande farmaka åt häst (kvickdrag) (Lars-Erik Appelgren)

År 1997
Vilket behov av salt har sporthästar (Kristina Dahlborn)

År 1995-96
Utfodringens inverkan på elektrolytomsättning, prestation och hälsa hos hästar (Jan Erik Lindberg)

År 2002
Ryggömhet hos ridhäst, behandling och rehabilitering (Christoffer Johnston, Karin Holm)

År 2003
Hur selekteras hästar från kvalitetsbedömning till tävling? (Åsa Gelinder, Jan Philipson)

År 2005-2018
Alla avslutade och pågående forskningsprojekt i samarbete med Stiftelsen hästforskning.
Sedan 2016 kommunicerar Agria regelbundet forskningsresultat tillsammans med forskare via den populärvetenskapliga podden Pälspodden.