4 av 10 hästägare mockar hagar varje vecka

Fyra av tio hästägare mockar sina rast- och vinterhagar dagligen eller minst en gång i veckan. Övriga mockar sina hagar mer sällan. Det visar en undersökning som stiftelsen Race For The Baltic står bakom. 

Att mocka veckovis eller oftare är den viktigaste åtgärd hästnäringen kan göra för att minska övergödningen i Östersjön och ett positivt bidrag för att nå Sveriges mål i Baltic Sea Action Plan.
Undersökningen gällande mockningsfrekvens i rast- och vinterhagar har gjorts via en enkät till hästhållare och hästägare.

 

mocka hage

Regelbunden, helst daglig, mockning av rast- och vinterhagar gör stor skillnad för miljön. Foto: Carin Wrange

– Det är positivt att nära hälften av Sveriges hästägare och hästhållare faktiskt bidrar till att minska övergödningen i Östersjön genom frekvent mockning. Om hästsverige skulle öka sin mockningsfrekvens skulle det sannolikt utgöra en av de största svenska gärningarna på många år för att minska övergödningen. Varje insats, varje skottkärra, varje skit räknas, säger Peter Wiwen-Nilsson, VD för Race For The Baltic.

Sverige har en lång väg kvar för att nå reduktionsmålet på 535 tons utsläppsminskning av fosfor till 2021 (Baltic Sea Action Plan). Många åtgärder har redan genomförts, men ytterligare måste till. Studier visar samtidigt att fosforläckaget från den svenska hästhållningen kan uppgå till drygt 80 ton per år om inga åtgärder genomförs. Genom att mocka rast- och vinterhagar dagligen eller flera gånger i veckan kan så mycket som 70 – 75 procent av fosforn från gödslet samlas upp.

– Det handlar om varje gårds behov och förutsättningar, säger Helena Aronsson, samverkanslektor vid SLU:s institution för mark- och miljöfrågor. Därför är det så viktigt med kunskap hos hästhållare eftersom varje plats är unik, och också behovet av åtgärder. Men mockning är alltid en viktig del, och något man jobbar med på många gårdar, avslutar Helena.

Övergödning stort miljöproblem

Övergödningen i Östersjön är ett av vår regions största miljöproblem. Övergödningen orsakas av för stor tillförsel av näringsämnena kväve och fosfor där utsläppen från jordbruket, inklusive hästnäringen, är den största källan. I Sverige finns drygt 350 000 hästar som avger ca 2,9 miljoner ton träck och urin årligen. Detta utgör 20 procent av all stallgödsel från svenska jordbruksdjur.

– I stället för att mocka en gång i veckan, vilket tar lång tid, så mockar vi nu varje dag i hagarna. Det tar 15–20 minuter per dag. Om vi istället hade gjort det mer sällan hade det tagit mycket längre tid och orsakat mer utsläpp av fosfor. Därför tycker jag det är värt att lägga ner 15 minuter dagligen för att hålla hagarna rena och göra något som är bra för miljön, säger dressyrryttaren Lina Dolk.

För vidare information:
Hippson/Norstat survey
Varje Skit Räknas

Kontakt:
Niclas Anvret Projektledare, Race For The Baltic
niclas@raceforthebaltic.com
072 441 76 27

*Enkätundersökningen genomfördes i samarbete med Norstat bland Hippsons läsare och gjordes som en del av initiativet Varje Skit Räknas i månadsskiftet maj/juni 2020 med lansering den 22 oktober 2020. En uppföljande enkät är planerad till november 2020 i syfte att se undersöka en eventuell förändrad mockningsfrekvens hos de svarande.