Sjukdomar & skador

Hudsjukdomar

Öroninflammation hos häst

Hästar får sällan öroninflammationer. Det kan därför vara svårt att känna igen symptomen och det kan ta lång tid innan drabbade hästar får korrekt vård.

För att beskriva sjukdomssymptom och ta reda på mer om sjukdomens bakomliggande orsaker, behandling och prognos har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med veterinärer från Mälaren Hästklinik studerat patientjournaler från hästar som behandlats för öroninflammation under åren 2011-2018.

öron-inflammation-hudsjukdom-islandshäst

Det är sällan som hästar får problem i sina öron. Få känner till vilka symptom det ger hos hästen. Foto: Carin Wrange

Hästar med öroninflammation uppvisade symptom som klåda kring öronen, fuktande eksem kring den yttre hörselgången och sänkt öronhållning. De flesta av hästarna hade bara problem med ena örat, men vissa hade öroninflammation i båda öronen samtidigt. Hälften av hästarna i studien hade haft symptom i månader till år innan de undersöktes av veterinär, ibland för att djurägaren inte uppmärksammat att hästens beteende orsakats av problem med öronen.

Alla hästar behandlades efter diagnos med daglig öronrengöring och örondroppar mot bakterier och/eller jästsvamp, flera av hästarna fick även lokal eller allmän antiinflammatorisk behandling. Allvarliga fall behandlades med antibiotika. Uppföljning visade att alla hästar i studien svarat bra på behandling, men att några fått återkommande problem och behandlats flera gånger.

Islandshästar var överrepresenterade i studien och flera av dessa hade allergiska hudbesvär sedan tidigare. Man vet att allergiska hudbesvär ökar risken för öroninflammation hos hund och resultaten talar för att motsvarande samband kan finnas även hos hästar.

Länk till studien Otitis externa in eight horses – clinical signs, treatment and prognosis publicerad i Vet Dermatol

Källa: Emma Odelros, Anna Kendall, Sofia Wulcan och Kerstin Bergvall, SLU och Mälaren hästklinik. Senast granskad 2022-06-07 av Gittan Gröndahl, tf statsveterinär SVA.

Klicka på länkarna för att läsa mer om hudsjukdomar:

Läs mer om olika hudsjukdomar hos häst:

Ekvina sarkoider – patogenes och smittspridning – Katrin Bergsten, 2011, examensarbete inom veterinärprogrammet, SLU

Otitis externa in eight horses – clinical signs, treatment and prognosis forskningsstudie vid SLU och Mälaren Hästklinik, publicerad 2019