Sjukdomar & skador

Luftvägsinflammation

Mastcellsterapi vid luftvägsproblem hos häst

Luftvägsinflammation är ett utbrett hälsoproblem hos hästar. Sjukdomen ger ofta ansamling av inflammatoriska celler, exempelvis mastceller, i luftvägarna. 

undersökning-hästhals

Många hästar lider av inflammation av luftvägarna, och mastceller är en typ av celler som kan bidra till sjukdomen. Foto: Carin Wrange

Hästar med ett ökat antal mastceller i luftvägarna svarar dåligt på traditionell behandling. Det behövs därför utveckling av nya mastcells-riktade terapier.

Tidigare försök har visat att mastceller från mus och människa är mycket känsliga för ämnen som kan punktera cellernas lysosomer. Lysosomer är den struktur i celler som fungerar som reningsverk och bland annat bryter ner bakterier och större partiklar.

En studie från SLU 2017 visade att mastceller från hästens luftvägar också är känsliga för lysosom-nedbrytande ämnen. Olika koncentrationer av denna typ av ämnen tillsattes i laboratoriemiljö till luftvägsceller från hästar.

Resultaten visade en tydlig dos-beroende minskning av antalet mastceller, medan andra celltyper var opåverkade eller bara delvis påverkade. Lysosom-nedbrytande ämnen har därmed potential för att kunna användas i framtida mastcells-riktade läkemedel för behandling av luftvägsinflammation hos hästar.

Läs hela studien

Equine airway mast cells are sensitive to cell death induced by lysosomotropic agents. Sara Wernersson, Miia Riihimäki, Gunnar Pejler, Ida Waern. Scandinavian journal of immunology. E-pub ahead of print. DOI: 10.1111/sji.12502