Dags att planera för betet

De flesta hästar mår bra av att gå på bete en period under sommaren. Betesgången gör det möjligt för hästen att leva naturligt. Den söker sin föda och får  social träning tillsammans med andra hästar.

Inför betet behöver såväl marker som staket ses över innan hästarna kan släppas ut. Även tillgång på rent vatten är viktigt att tänka på. För att hästarna ska få en optimal miljö behöver du även undersöka om de bär på parasister. Förhoppningsvis har du redan lämnat träckprov för analys så du vet vilka inälvsparasiter som finns i hästens kropp och i vilken mängd. Om rekommendationen är att hästen behöver avmaskas så ska det ske minst tre dygn innan betessläpp.

På HästSverige hittar du många texter om hästens bete. Du kan också få massor av kunskap i Foderskolans avsnitt om betet. Se länkar längre ner i texten.

hastar-bete-sommar-hage-fotocarinwrange

De flesta hästar mår bra av att gå på sommarbete. Börja planera för sommarens bete redan nu. Foto: Carin Wrange

Det är viktigt att betet räcker till alla hästar under hela säsongen. Hur mycket det växer beror på om det är ett naturbete eller kulturbete som hästarna erbjuds samt om de regnar i tillräcklig mängd. Med naturbete menas ängsmark där gräs, örter, träd och buskar finns. I regel är naturbetet magrare och kan passa bättre för lättfödda hästar.
Kulturbetet är oftast åkermark där man sått in betesväxter. Ett sådant bete kan gödslas, putsas och även plöjas upp för att så nytt. En återväxt efter hö- eller ensilageskörd räknas också som kulturbete.

I regel erbjuder betet en rik växtlighet i maj och juni. Under högsommaren i juli och början av augusti kan det ofta bli brist på bete och hästarna får vandra mycket för att kunna äta tillräckligt mycket. Hästar betar många timmar per dag. Beroende på tillgång kan det variera mellan 14-18 timmar.

Under sommarens bete kommer hästen att utsättas för insekter. Hur mycket och vilka arter beror främst på var betet finns. Är det omgärdat av skog brukar insektstrycket vara högre. På mer öppna platser där det också blåser mer minskar frekvensen. En del hästar är mer besvärade än andra av insekter. Använd skydd för ögon och huvud om hästen besväras. I vissa fall behövs även täcken som skydd.

Foderskola – planera betet
Giftiga växter på betet
Ogräs i hagen? Ta reda på vilka!
Hur och var betar hästen?
Hästar och klimat
Minska mängden parasiter

Källa: HästSverige