Testa quiz om allemansrätt

Många ryttare njuter av att kunna rida ut i skog och mark med sina hästar. Men var och hur får du egentligen rida? Den, för Sverige, unika allemansrätten ger både rättigheter och skyldigheter. 

I HästSveriges nya quiz kan du testa vad du vet om allemansrätten och ridning. Vilka marker är tillåtna och var får du absolut inte ta dig fram på med en häst. För dig som ryttare är det bra att läsa på i förväg för att undvika konflikter med markägare och andra som vistas i skog och mark.

 

ryttare-skogsritt-hast-allemansratt-fotocarinwrange

Att få rida genom härligt gröna skogar är många ryttares dröm. Foto: Carin Wrange

Allemansrätten är den samlade beteckningen på ett antal sedvänjor med gamla anor. De tillkom i en tid då Sverige hade få invånare och levnadsvillkoren var helt annorlunda.
Mot slutet av 1800-talet, när friluftslivet och turismen började växa fram, fick allemansrätten den innebörd den har idag. Men det var först på 1940-talet ordet allemansrätt började användas i sin nuvarande betydelse. Frågan om att närmare precisera allemansrättens innebörd genom lagstiftning, har utretts vid flera tillfällen.

Unik rätt som kräver ansvar

Allemansrätten är den begränsade rätt var och en har att använda annans fastighet, mark och vatten, främst genom att färdas på den och under en kortare tid uppehålla sig där. Denna rätt gäller trots att ägaren eller den som annars bestämmer över fastigheten, inte gett sitt samtycke till att marken används på det här sättet.

Allmänheten, i detta fall ryttare, får däremot inte ta sig sådana friheter att det skadar eller skapar problem för markägaren eller den som har nyttjanderätten.

Om hur du som ryttare ska tänka och göra när det gäller allemansrätten kan du läsa mycket mer om på Naturvårdsverkets hemsida och Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) hemsida. Där finns bra information om vad som gäller.

Quiz om allemansrätten och ridning

Läs mer på:

Naturvårdsverket – det här gäller om ridning

LRF – hästen och allemansrätten

Källa: Naturvårdsverket, Lantbrukarnas Riksförbund