Snabbare travlopp utan hästskor

Att träna och tävla hästar utan skor har blivit mer och mer vanligt inom flera olika hästsportdiscipliner. Ny forskning vid SLU visar att det faktiskt går snabbare om travhästarna springer utan skor.

Inom travsporten har det länge funnits en uppfattning att prestationsförmågan kan påverkas positivt av om hästarna inte har skor men också att det kan öka risken för galopp.

två travhästar som tränas

Travhästar springer snabbare utan skor än med, visar ny forskning vid SLU. Foto: Carin Wrange

En grupp forskare från SLU har nu med hjälp av Svensk travsports tävlingsdatabas undersökt om hästarna verkligen springer fortare och om det finns en signifikant ökad risk för galopp eller att bli diskvalificerad om hästen tävlar utan skor.

Tiderna från drygt 75 000 starter och 5000 hästar som tävlat både med och utan skor analyserades och resultatet visade att hästarna sprang i snitt 0,7 sekunder snabbare per km om de inte hade några skor jämfört med om de hade skor på både bak- och framhovarna. Skillnaden var lite mindre (0,3 s/km) om de var utan skor bara på bak- eller framhovarna men de sprang ändå fortare än om de hade skor på alla fyra hovarna.

Risken för galopp och diskvalifikation kunde analyseras på drygt 111 000 starter och 6400 hästar och resultaten visade att riskerna ökade med 15-35 procent om hästarna tävlade utan skor både bak och fram. Resultaten visade dock att om hästarna tävlade med skor på bakhovarna ökade inte risken för galopp eller diskning. Att tävla med skor på bakhovarna verkar därför vara en riskfri strategi som ändå ökar prestationsförmågan.

Text: Anna Jansson, professor i husdjurens fysiologi vid SLU

Länk till den vetenskapliga studien Benefits and risk of barefoot hareness racing in Standardbred trotters

Källa: Marina Solé, Gabriella Lindgren, Erik Bongcam-Rudloff och Anna Jansson, forskare vid SLU