Nya karenstidslistor för hästsport

Karenstids- och förbudslistan är uppdaterad och de nya bestämmelserna började gälla från och med 1 januari 2021. Information finns på  Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbundets hemsidor.

Förutom att några nya preparat tillkommit finns också en större enskild förändring gällande tider för tävlingsförbud vid förbjudna åtgärder.

Kristian Schultz DM

Alla som aktivt tävlar med häst behöver känna till nya regler för  karenstider. Foto: Carin Wrange

Vid NEMACs (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) sammanträde i mitten av november 2020 togs beslut om ett antal förändringar i Karenstids- och förbudslistan.
Förändringarna består av listans utformning, karenstider på nya läkemedel och ändrade karenstider för läkemedel och behandlingar samt förtydliganden av regelverket.

De skandinaviska förbunden införde  förändringarna gemensamt från den 1/1 2021.
Största enskilda förändringen är införandet av ett helt nytt avsnitt, C. Lista över tider för tävlingsförbud, i slutet av Karenstids- och förbudslistan.

Läs mer på Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbundet

Källa: Svensk Travsport och Svenska Ridsportförbudet