Legendarisk dressyrryttare finansierar viktig hästforskning

Forskning om rubbad ämnesomsättning hos häst får nu ett välkommet tillskott från Ulla Håkansons stiftelse. Den legendariska dressyrryttaren ger ett bidrag på 1 miljon kronor till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet inom ett mycket aktuellt område.

Ulla och Diddy Cool

Ulla Håkanson och hennes häst Diddy Cool. Foto: Carin Wrange

En förändrad ämnesomsättning hos häst kan bland annat leda till sjukdomen ekvint metabolt syndrom (EMS) som karaktäriseras av insulinresistens och en ökad risk för fång. Ekvint metabolt syndrom kan beskrivas som en vällevnadssjukdom. Forskning kring detta område har bedrivits under ett antal år vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) men behovet av ytterligare kunskaper är stort, bland annat inom diagnostik och behandling.

Att hästar drabbas av dessa sjukdomar kan bero på bland annat felaktig utfodring, för lite motion och risken för sjukdom ökar hos äldre hästar, ett viktigt skäl till att Ulla Håkanson gärna vill ge bidrag till ytterligare forskning inom området.

– Genom Stiftelsen vill jag sätta hästens bästa i centrum och det projekt jag nu stöder har stor betydelse för hästens hälsa och välfärd. Forskningen har direkt och praktisk betydelse för hur vi sköter våra hästar, säger Ulla Håkanson som har fyra hästar på sin gård utanför Kristianstad varav tre är över 25 år.

Den kända dressyrryttaren, som har flera OS och VM bakom sig, har stöttat flera projekt vid SLU. Hon har finansierat en studie om samspelet mellan människa och häst och stödjer också kunskapssajten HästSverige. Det senaste bidraget gör det möjligt för veterinär Sanna Truelsen Lindåse att fortsätta studera rubbningar i ämnesomsättningen hos häst med fokus på EMS och insulinresistens. Sanna ingår i en forskargrupp inom hästmedicin vid SLU som leds av professor Johan Bröjer och universitetslektor Katarina Nostell. I projektet skall Sanna studera effekterna av att ge hästarna SGLT2-hämmare, ett humanläkemedel som används för behandling av högt blodsocker. Förhoppningen är att minska drabbade hästars insulinresistens, den vanligaste orsaken till att hästar utvecklar fång.

-Jag är stolt och jätteglad för att få arbete med detta forskningsprojekt och tycker det är särskilt glädjande att Ulla väljer att stötta forskning kring sjukdomar som inte primärt drabbar unga hästar i tävlingskondition. Fokus inom forskningen och branschen tenderar inte sällan att ligga på hästens mest aktiva år men för oss är hästens välmående viktigt i alla livsskeden, säger Sanna.

I och med det senaste avtalet har Ulla Håkansons stiftelse lämnat bidrag till SLU:s forskning på totalt 4,25 miljoner kronor.

– Vi är väldigt tacksamma och stolta över Ulla Håkansons stöd till detta viktiga område, säger SLUs rektor Maria Knutson Wedel. Som ung ridskoleryttare imponerades jag av Ulla som redan på den tiden pratade för hästarnas behov och red sin berömda tävlingshäst Ajax ute i skog och mark. Ulla fortsätter att vara betydelsefull för hästsporten, både som framgångsrik utövare och främjare av hästens och ridsportens bästa.

Ulla Håkanson hoppas med sitt bidrag också stimulera andra hästägare och inom hästsporten att också stötta hästforskningen.

– Hästars välfärd och sportens möjlighet att utvecklas är beroende av forskning och vi bör alla bidra och uppmuntra i den mån vi har möjlighet, menar Ulla.

Mer fakta om Ulla Håkansons stiftelse

Ulla Håkansons stiftelse finansierar även unga talangfulla dressyr- och hoppryttare i Sverige. Genom Ajax-stipendiet får de ekonomiskt bidrag för att kunna utveckla sin ridning till fördel både för dem själva och för deras hästar, se LÄNK.

För mer information:

Göran Dalin, Ulla Håkansons stiftelse

0705 471084

Åsa Formo, fundraiser, SLU

asa.formo@slu.se, 018 – 67 25 70

Sanna Truelsen Lindåse, forskare, SLU

sanna.lindase@slu.se, 018 67 13 95

Källa: Pressmeddelande, SLU