Hingstar inom SWB testas för WFFS

Alla nya eller redan verksamma avelshingstar inom SWB ska framöver testas om de är bärare av anlaget för Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS). Det har styrelsen för SWB (Swedish Warmblood Association) beslutat om efter att ett föl under våren fötts med WFFS.

Under 2018 kommer information om vilka hingstar som har testats och dess bärar-/icke bärar-status kommer att läggas upp löpande på SWB:s hemsida.
Avelsföreningen har också inlett en undersökning av anlagsbärarfrekvensen i SWB-populationen som ska vara avslutad i slutet av året.

WFFS är en defekt som påverkar kroppens vävnader och bland annat gör att huden lossar från kroppen hos drabbade föl. Fölen måste avlivas inom de närmaste dygnen efter födseln. WFFS är ett recessivt anlag vilket innebär att en individ kan vara bärare av ett anlag utan att det märks på individen själv.

KRÄVS TVÅ ANLAGSBÄRARE
Det finns tillgängliga gentester för att avgöra om en individ är bärare av anlaget. Det är viktigt att veta att enbart om två anlagsbärare paras finns det risk för att avkomman drabbas. Då är risken 25 procent att avkomman får anlaget i dubbel uppsättning och drabbas av sjukdomen.
Dessutom verkar det som om en del av drabbade foster aborteras, vilket gör att frekvensen drabbade födda levande föl sannolikt är lägre än 25 procent, även i de fall då man parar anlagsbärare.

FÖRBJUDET PARA ANLAGSBÄRARE
Om två anlagsbärare paras är risken för att avkomman endast får anlaget i enkel uppsättning och alltså blir anlagsbärare 50 procent. Även om två anlagsbärare paras är chansen 25 procent att få en avkomma som inte ens är anlagsbärare. En sådan avkomma kan aldrig föra anlaget vidare och är alltså helt fri. Dock är det enligt Jordbruksverkets föreskrifter inte tillåtet att para två kända anlagsbärare.

ALLA HINGSTAR TESTAS
Med anledning av händelseutvecklingen avseende WFFS så har styrelsen för SWB därför beslutat:
*Alla hingstar som verkar eller ska verka i SWB-avel ska testas för att ta reda på om de bär anlag för WFFS. Detta gäller även hingstar som verkar via så kallad ett-sto-licens.
*Under 2018 kommer information om hingsten har testats och om dess bärar-/icke bärar-status att läggas upp löpande på SWB:s hemsida under http://swb.org/hingstlicenser/.
*Från och med 2019 krävs att hingsten har testats för att kunna lösa betäckningslicens för SWB. Detta gäller även ett-sto-licens.
*Från och med 2019 kommer hingstarnas WFFS-status att anslås på språngrulla.
*WFFS läggs till på SWB:s defektlista som rapporteringspliktig defekt.
*SWB inleder en undersökning av anlagsbärarfrekvensen i SWB-populationen.

ÅRETS FÖL UNDERSÖKS VIA HÅRPROV
Undersökningen av anlagsbärarfrekvensen i SWB-populationen kommer att göras på årets fölårgång för att få en så aktuell status av läget som möjligt. Studien kommer vara klar framåt vintern, men i god tid innan betäckningssäsongen 2019.
Hårprover från säsongens födda föl behövs till studien och de kommer in i samband med registreringen av fölen. Studien kommer inte att generera några individuella resultat för fölen, utan enbart ge besked om anlagsbärarfrekvensen.

WFFS finns inte med på Jordbruksverkets defektlista. Däremot står det i Jordbruksverkets föreskrift om avelsarbete (SJVFS 2009:28) att djur inte får användas för reproduktion om det visat sig att djuret med stor sannolikhet nedärver disposition för hög frekvens konstaterade sjukdomsfall, förlossningssvårigheter eller dödlighet hos avkomma i samband med födsel.

Text: SWB