Forskning: Sommareksem hos svenskfödd islandshäst

Sommareksem är en form av överkänslighet mot insektsbett. Sjukdomen förknippas starkt med angrepp av svidknottet Culicoides. Nu undersöker forskare om sommareksem är ärftligt, och i så fall till hur stor grad.

Av de islandshästar som importeras till Sverige från Island får omkring 30 procent sommareksem och bland de svenskfödda islandshästarna drabbas cirka 8 procent. På Island är sjukdomen ytterst ovanlig vilket antas bero på att svidknottet inte finns i landet.

Sjukdomen medför ett stort lidande för hästen och en ekonomisk förlust för ägaren. Sommareksem visar sig i milda fall som en förtjockning av och klåda i mankam och svansrot. I svåra fall bildas ett vätskande eksem över en stor del av hästens kropp med påverkan av allmäntillståndet.

Första resultaten – så stor är ärftligheten

Målet i den första fasen av denna studie var att samla in kliniska data om sommareksem ifrån ett stort antal islandshästar födda i Sverige. Forskarna vid SLU ville även att de kliniska uppgifterna skulle vara graderade med avseende på sjukdomens svårighetsgrad.

Gabriella Lindgrens forskargrupp vid SLU skickade därmed ut en enkät till över 3 000 hästägare och samlat in sjukdomsdata från 1 800 hästar. Av dessa var 1 250 hästar lämpliga att ingå i en analys för att närmare undersöka hur stor ärftligheten för sommareksem är.

Resultaten visar att eksem hos svenskfödda islandshästar till cirka 30 procent beror på att de ärver sjukdomen via gener. Resten styrs av miljön.

Vilka gener orsakar eksem?

Nästa steg var att påbörja det omfattande arbetet med att ta reda på vilka specifika gener som orsakar eksem. En omfattande sökning i hela arvsmassan efter gener som reglerar eksemutveckling hos islandshäst.,..

islandshästar-Island-hästflock-fotoprivat

Islandshästar drabbas mer av sommareksem är andra hästraser. Värst är det för islandshästar födda på Island och exporterade till andra länder. Foto: Louise Lindberg

… De genetiska markörerna kommer inom snart framtid att läsas av hos 100 eksemhästar och 100 friska kontroller. Då blir det möjligt att tita på vilka gener som ligger i närheten av de sjukdomsassocierade avläsningspunkterna. Genchipet är idag färdigkonstruerat och processen kan framöver startas upp.

Genetiska tester i en framtid

När eksemgenerna sedan blivit identifierade blir det möjligt att utveckla enkla genetiska tester för eksem. Då kan hästuppfödare få den information de behöver för att bli mer precisa i sitt avelsarbete. Med hjälp av genetisk analys kan man bestämma både hingstens och stoets genvarianter och på så vis få en mer effektiv selektion av avelsdjur – inte minst för att kunna välja bort avel som ger än mer sommareksem.

Dessutom är de genetiska testerna oberoende av om hästen vid provtagningstillfället har eksem eller inte. Detta eliminerar problemet med att individer som idag hålls borta från knotten genom till exempel installning och täckning, kanske ändå i hög grad är anlagsbärare för eksem.

Ansvarig författare: Stiftelsen Hästforskning, 2011-04-08.

Läsa mer?